Earthlings

Earth­lings is een bek­li­jvende doc­u­men­taire (1u35) over hoe de mens omgaat met de andere lev­ende wezens op deze pla­neet. Ik ben hier echt, écht niet goed van. Kijken op eigen risi­co, de waarheid is niet alti­jd even schoon. Met een bezwaarde geest kruip ik in bed.

https://www.youtube.com/watch?v=7WAjTpH0lmk

Earth­lings’ (2003) is a fea­ture length doc­u­men­tary about humanity’s absolute depen­dence on ani­mals (for pets, food, cloth­ing, enter­tain­ment, and… all sci­en­tif­ic research) but also illus­trates our com­plete dis­re­spect for these so-called “non-human providers.” The film is nar­rat­ed by Acad­e­my Award nom­i­nee Joaquin Phoenix and fea­tures music by the crit­i­cal­ly acclaimed plat­inum artist Moby.

I Saw Earthlings (DVD)With an in-depth study into pet stores, pup­py mills and ani­mals shel­ters, as well as fac­to­ry farms, the leather and fur trades, sports and enter­tain­ment indus­tries, and final­ly the med­ical and sci­en­tif­ic pro­fes­sion, ‘Earth­lings’ uses hid­den cam­eras and nev­er before seen footage to chron­i­cle the day-to-day prac­tices of some of the largest indus­tries in the world, all of which rely entire­ly on ani­mals for prof­it. Pow­er­ful, infor­ma­tive and thought-pro­vok­ing, ‘Earth­lings’ is by far the most com­pre­hen­sive doc­u­men­tary ever pro­duced on the cor­re­la­tion between nature, ani­mals, and human eco­nom­ic inter­ests. There are many wor­thy ani­mal rights films avail­able, but this one tran­scends the set­ting. ‘Earth­lings’ cries to be seen. High­ly rec­om­mend­ed!

1 maart: De doc­u­men­taire heeft toch zijn invloed gehad. Ik heb er niet de héle nacht van wakker gele­gen, maar heb toch nog een tijd­je liggen nadenken over hoe mensen — en dan vooral wij hier in het West­en — omgaan met deze wereld. Ver­al­geme­nen mag je natu­urlijk nooit doen, maar het moet toch gezegd dat we relatief veel con­sumeren. Web­sites die helpen om daar een beter zicht op te kri­j­gen zijn Breath­ing Earth (Bel­gium: 1000 ton CO2 per 7,4 minuten) en Eco­log­i­cal Foot­print (foot­print: 3,3 | 1,8 plan­eten nodig). En om nog eens duidelijk te mak­en waar steak van­daan komt: een fotore­portage van beest tot bord.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

11 reacties

 1. Ein­delijk begint de wereld beet­je bij beet­je na te denken over dit prob­leem dat ‘drin­gend’ opgelost moet wor­den. Vooral in de west­erse-wereld en niet alleen de politi­ci zullen hier aan moeten werken want zij zijn alleen maar een spreek­buis van het volk. We zullen hier zelf aan moeten werken, min­der con­sumeren zoals je zegt, neem meer de fiets en koop die spaar­lam­p­en! Het doet me deugd dat jij een post gedaan hebt over dit fenomeen…
  Het is een wis­se­lende stri­jd tussen geld & natu­ur… 2 din­gen die gewoon niet samen kun­nen vol­gens de meeste.
  Spi­jtig dat hier­achie alti­jd zal bestaan in de wereld.

 2. Amaai, daar ben ik even, nee nog alti­jd nie goed van. Eigen­lijk beschamend om te zien. Spi­jtig

 3. Bedankt Sti­jn,

  Ik zal het eens proberen en anders is het miss­chien wel mogelijk zelf een keer aan de ver­tal­ing te begin­nen. Wel een hele klus, maar het loont de moeite.

  Inter­es­sante web­site overi­gens. Ik zal hem ook eens bij de links zetten op geenflauwekul.nl

 4. hal­lo,
  ik ben een laat­ste­jaar kun­ston­der­wi­js en voor mijn gip heb een slach­ter­ij nodig waar ik foto’s mag nemen van de dode dieren. kun­nen jul­lie voor mij een oproep naar die slachthuizen doen, want als ik dit probeer recht­streeks zijn ze niet zo heb­berig miss­chien lukt het via de radio wel.
  ake­mi lippevelde
  tel : 0499610898

 5. ik houd tegen­wo­ordig afs­tand van dier­lijke pro­duk­ten. Maar ik kan vanu­it eigen ervar­ing begri­jpen hoe mensen nog steeds kun­nen denken dat ze niet schuldig zijn als ze speklap in de winkel kopen. Helaas leeft het idee, ter excu­us, dat het in europa en vooral hier in de benelux alle­maal een stuk beter is geregeld voor dieren. Maar is dat absolu­ut niet waar. Er bli­jven aan de lopende band video beelden vrijkomen die aangeven hoe de bio indus­trie hier werkt. Het is op een schone boer na, 1 grote kut­zooi. de fokkers, de ver­vo­erders, de dier­e­nart­sen die moeten con­trol­eren (Maar ook hun inkom­sten niet kwi­jtwillen ;);)) de slachthuizen.. dat er al iets bestaat dat een slachthuis heet.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *