De grootste wat? (bis)

De Grootste BelgDaarstraks nog een inter­es­sante opmerk­ing opgevan­gen van kot- en studiegenoot Wouter. “Niet slecht”, dacht ik bij mezelf. Hij is van mening dat, wan­neer we ‘buiten­lan­ders’ als Eras­mus dur­ven nomineren, we toch zek­er mensen uit ons eigen kolo­niale verleden mogen ver­melden. Wouter roept namelijk Patrice Emery Lumum­ba (1925–1961) uit tot de groot­ste Belg. Waarom ook niet eigen­lijk? Con­go was toch de (enige) Bel­gis­che kolonie, dus was Lumum­ba in principe toch een landgenoot.

Of hij werke­lijk een nom­i­natie in de wacht zal slepen betwi­jfel ik ten zeer­ste. De ver­mo­orde pre­mier lag in zijn tijd namelijk niet zo goed bij Bel­gis­che politi­ci.

In feb­ru­ari 2002 gaf de Bel­gis­che over­heid toe “onmisken­bare ver­ant­wo­ordelijkheid te hebben gehad in de gebeurtenis­sen die tot Lumumba’s dood hebben geleid”. (…) Uit het onder­zoek bleek dat een aan­tal vooraanstaande Bel­gen toch al dan niet direct opdracht hebben gegeven tot het ver­mo­or­den van Lumum­ba. #

Het schi­jnt trouwens dat de Amerika­nen er ook voor een deel tussen hebben gezeten. Meer weten?

> Vorig deel

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.