Dagje thesis in Zeeland

Trein naar Zeeland
Trein naar Zee­land
Het was van­mor­gen ver­domd koud buiten de lak­ens maar er zat gewoon niks anders op. De wekker van kwart na vijf was net afge­gaan. Wat moest er nog alle­maal gebeuren? Plassen, wassen en eten. Check x3. Werk­tas en lap­top­tas hin­gen rond mijn nek ter­wi­jl ik door de vroege Gentse mist naar de bushalte marcheerde. Juist ja, geen kat te zien. Zelfs geen echte…

De trein naar Berchem zat toch tamelijk vol: alle­maal pen­de­laars noar ’t stad. Ideaal moment om de Metro te lezen. De NS loopt pre­cies niet hoog op met haar inter­na­tionale uit­stral­ing ams je ziet welke vuile treinen ze ons sturen. Tot mijn grote ver­baz­ing reed de trein voort naar Cen­traal, om weer boven te komen in het noor­den van de stad. Ik wist niet dat die verbind­ing al open was. :-|

Roosendaal stelt in principe niet zoveel voor: slechts vier sporen. Wel vreemd is dat er soms twee treinen per spoor staan, die elk een andere richt­ing uitri­j­den. Trein­t­je naar Mid­del­burg gleed door de Zeeuwse mist naar zijn bestem­ming. Nog een laat­ste wan­del-inspan­ning en ik zou wat reizen betrof halver­wege zijn.

Nu wel tijd om aan het werk te schi­eten, nine to five. :cry: (…) Na een laat­ste ver­vaar­lijke type-actie kwam het eind­punt dan toch ein­delijk in zicht en op de teller bleek er nog twintig minuten respi­jt te zijn. Net genoeg om een trein vroeger te halen! Onder­weg was bij­na al m’n harde werk ver­loren toen de riem van m’n draag­tas knapte. Dankz­ij mijn kat­achtige reflex­en was het gevaar echter gauw bez­woren. ;-)

Onder­weg tijd voor werk, werk, en nog eens drom­mels. Uit vergelijk­end onder­zoek is gebleken dat de Ned­er­landse treinen slechter scoren dan de Bel­gis­che op het vlak van trillin­gen die het schri­jven ver­storen. Terug in Berchem bleek ik mid­den in de laat-avond­spits te zit­ten waar­door de rit richt­ing kot staande moest wor­den doorge­bracht.

Nog bewon­derenswaardi­ge presta­ties deze avond? Te voet naar de Fabi­o­la gemarcheerd met een ommewegelt­je via het gri­jze huis van kapitein Jef­fos. Jef is ne coole. :-) Benen moe, Sti­jn moe, oog­jes toe…

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.