Peer StoetDeze zondag is het car­naval­stoet in Her­en­thout, het stoeters­dorp met de oud­ste geor­gan­iseerde vas­te­navond­stoet in Bel­gië.1Vol­gens het archief is het Her­en­thoutse car­naval de oud­ste geor­gan­iseerde stoet van Bel­gië, geor­gan­iseerd sinds 1893, tot het tegen­deel wordt bewezen. Loes is van daar, dus zit de kans er dik in dat we gaan.

Vergeleken met andere stoeten is die van Her­en­thout echt wel stukken beter: de ver­schil­lende Her­en­thoutse stoet­groepen bren­gen alle­maal een eigen dan­sje of sketch, meestal rond een mooi ver­sierde wagen. Ieder jaar tij­dens de feestweek staat het dorp op zijn kop. En er is natu­urlijk ook veel snoep.

Ga je mee, ga je mee, ga je mee
Het is weer feest in Her­en­thout
Doe maar mee, doe maar mee, doe maar mee
Er is plezi­er voor jong en oud

De Heren­houtse ster­ren
Die vieren car­naval
Je hoort ze al van verre
Huirthuit bove­nal

De maandag nadi­en is er De nacht van Her­en­thout met het verkleed bal. De laat­ste keer dat ik er heen ging was gek­leed als Schot, maar met vier armen. Dins­dag­namid­dag zijn de klein­t­jes aan de beurt: dan is er een Kinder­car­naval.

(Update) Imi­ta­to bracht een hele reeks aange­brande muzieknum­mers. Heer­lijk grap­pig!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.