Bush keeps revising war justification

Pres­i­dent Bush keeps revis­ing his expla­na­tion for why the US is in Iraq: ini­tial­ly, the ratio­nale was to stop Sad­dam Hus­sein. These days, the jus­ti­fi­ca­tion has become far broad­er and now includes the expan­sive “strug­gle between good and evil.” Vice Pres­i­dent Dick Cheney takes it even fur­ther: “The hopes of the civ­i­lized world ride with us.”

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *