Apple seeks rights to iPhone trademark

Apple Com­put­er has filed for a trade­mark on the term iPhone, sug­gest­ing the com­pa­ny plans to use the moniker, recent­ly pop­u­larised amongst the ana­lyst and blog­ging com­mu­ni­ties, as the offi­cial name for its high­ly-antic­i­pat­ed iPod cell phone.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *