Absynthe Minded: Envoi (Enough)

Envoi van Absyn­the Mind­ed is de tweede sin­gle uit hun nieuwe CD. Met dit num­mer brengt de Gentse groep een hom­mage aan Hugo Claus (1929–2008), van wie ze een gedicht ver­taalden naar het Engels. De ver­tal­ing gebeurde door Bert Ostyn, naar aan­lei­d­ing van Poe­t­racks i.s.m. Gedich­t­endag.

Envoi videoclip

De muziekvideo van Envoi is een trail­er voor een onbestaande film. Het ver­haal: een ode aan de muze van een poëet, en in feite aan alle vrouwen. Plus nog eens mooie beelden van m’n geliefde Gent! Daar valt weinig meer aan toe te voe­gen… Zalig numer.

Envoi Lyrics — Songtekst

My vers­es stand gaw­ping a bit
I nev­er get used to this
They lived here long enough
Enough!

I send them out of the house
I don’t wan­na wait
Until their toes are cold
Enough!

I wan­na hear the hum­ming of the sun
Or that of my heart,
Hard­en­ing
Enough!

They don’t screw clas­si­cal­ly
They bab­ble com­mon­ly
And blus­ter nobly
Enough! Enough!

(Refrein)
In win­ter their lips leap
In spring they lie flat at the first warmth
They ruin my sum­mer
And in autumn it’s girls and a bro­ken heart

For anoth­er twelve lines on this sheet
I’ll hold my hand over their head
And then I’ll kick them out
Enough!

Go and pester else­where, one-cent rhymes
Find some­body who cares
Enough!

Go now on your high feet
This is where the graves laugh
When they see their guests
Enough!

One corpse on top of the oth­er
Go now and stag­ger to her
Whom I do not know
Enough! Enough!

(Refrein)

Oorspronkelijk gedicht van Hugo Claus

Mijn verzen staan nog wat te gapen.
Ik word dit nooit gewoon. Zij hebben hier lang
genoeg gewoond.
Genoeg. Ik stu­ur ze ’t huis uit, ik wil niet wacht­en
tot hun tenen koud zijn.
Onge­hin­derd door hun onhelder mis­baar
wil ik het gegons van de zon horen
of dat van mijn hart, die ver­rader­lijke spons die ver­hardt.

Mijn verzen neuken niet klassiek,
zij brabbe­len ordi­nair of brallen al te nobel.
In de win­ter sprin­gen hun lip­pen,
in de lente liggen zij plat bij de eerste warmte,
zij verzieken mijn zomer
en in de herf­st ruiken zij naar vrouwen.

Genoeg. Nog twaalf regels lang op dit blad
hou ik ze de hand boven het hoofd
en dan kri­j­gen zij een schop in hun gat.
Ga elders dram­men, rij­men van een cent,
elders beven voor twaalf lez­ers
en een snurk­ende recensent.

Ga nu, verzen, op jul­lie lichte voeten,
jul­lie hebben niet hard getrapt op de oude aarde
waar de graven lachen als zij hun gas­ten zien,
het ene lijk gestapeld op het andere.
Ga nu en wankel naar haar
die ik niet ken.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

13 reacties

 1. Goed num­mer; sterke plaat!
  Per­soon­lijk vind ik Fortress €urope ook heel leuk klinken..

 2. Wauw Envoi is een kei goe lieke. Ik zen er echt fan van. ‘k Heb het op school leren ken­nen: we moesten het ver­tal­en en dan zin­gen in ’t Ned­er­lands. Ik luis­ter nu wel elke dag 3 keer naar Envoi. Veel suc­ces in de muziek nog eh!

 3. Pingback: “Met Absynthe Minded in Gent” « imtay.
  1. “envoi” is het frans voor “het ops­turen” (hier het uit het huis “wegs­turen” van de verzen :-)

   1. Envoi ver­wi­jst naar een in de Mid­deleeuwen ontstane dichtvorm, spe­ci­aal bedacht om er verzuchtin­gen in te ver­pakken. Hier­bij richt de troubadour/dichter zijn smeekbe­de tot de per­soon die in staat is om zijn wensen in vervulling te lat­en gaan. De per­soon in kwest­ie kan reëel of ver­zon­nen zijn.

  1. Dito! Ik bli­jf het goed vin­den. Van­mor­gen zat ik op een trein in Brus­sel en ging er een gsm af met dit num­mer als ring­tone. Best nog wel goed gevon­den eigen­lijk!

 4. Deze mag je erop zetten ja, deze is prachtig mooi. Veel liev­ers van Alba­nia

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *