Social media bandwagonGoogle applications serve a utilitarian mandate: they encourage users to search for something, consume, and move onto the next thing. Google apps are for working and getting things done; social apps are for interacting and having fun.

Googlers who wanted to develop great social applications had to leave Google to do so. Google has an environment that viewed social networking as a frivolous form of entertainment rather than a real utility, and I’m pretty sure this viewpoint was shared all the way up the chain of command to the founders.

More: Pandas and Lobsters: Why Google Cannot Build Social Applications…

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.