Vanavond zal het tweede presidentiële debat plaatsvinden. Barack Obama en John McCain zullen het in de Universiteit van Belmont in Nashville, Tennessee, opnieuw tegen elkaar opnemen. In tegenstelling tot het eerste debat, waar de moderator de vragen samenstelde, zullen de vragen nu afkomstig zijn van mensen uit het publiek. Een town-hall meeting, zoals ze het over de plas noemen. Een moderator is wel aanwezig: Tom Brokaw, nieuwsanker van NBC en eigenaar van een bijzonder saaie stem.

debat verkiezingen
Last-minute preparations were underway on Tuesday for the second presidential debate, door Stephen Crowley/The New York Times.

Volgens de pundits zou het er tijdens dit tweede debat veel harder aan toe gaan. De laatste opiniepeilingen tonen dat Obama zijn voorsprong heeft vergroot. McCain kan die achterstand nog herstellen, als hij in de aanval gaat en alle trucs uit de kast haalt. Of dat ook het gewenste resultaat zal hebben valt nog af te wachten.

Het debat

(3u01) Een kleine zaal. Het publiek zit in een cirkel rond het podium, dat eerder op een arena lijkt. Moderator Tom Brokaw legt uit hoe hij uit duizenden vragen een selectie puurde. Net als bij de vorige debatten zal het publiek zich gedeisd houden.

(3u03) Beide kandidaten betreden de arena en nemen plaats op een barkruk: Obama links, en McCain rechts.

Binnenlandse zaken: economie, beurscrisis, energie, milieu, gezondheidszorg

Q1: Onze economie draait slecht en gepensioneerden verliezen hun inkomen. Hoe kunnen wij die koers keren?

Barack Obama (BO): We bevinden ons momenteel in de slechtste economische situatie sinds de Grote Depressie van de jaren 1930. De mensen maken zorgen. De fouten van de laatste acht jaren zijn de schuld van George W. Bush, en werden gesteund door John McCain. Ik wil een oplossing aanbieden, in de volgende stappen:

 1. meer toezicht op beursactiviteiten, CEO’s van grote bedrijven aanpakken (cf. AIG);
 2. een belastingverlaging voor de middenklasse;
 3. zoveel mogelijk Amerikanen aan het werk houden;
 4. trachten de problemen met onze gezondheidszorg op te lossen.

John McCain (JMC): Ik heb ook een plan om ons land uit deze crisis krijgen:

 1. energy independence;
 2. geen hogere belastingen invoeren;
 3. pakket van hervormingen doorvoeren;
 4. de slechte hypotheken laten opkopen door de overheid.

Ik wil vooral vertrouwen schenken, daar heb ik ervaring mee. Ik kan onze economie terug op het juiste spoor zetten.

Moderator: Wie zou u aanduiden als uw minister van financiën?

Warren BuffetJMC: Ik zou iemand aanstellen met wie Amerikanen zich kunnen identificeren. Bijvoorbeeld Warren Buffet1Warren Buffet is een zakenman, investeerder en filantroop. Deze 78-jarige CEO van Berkshire Hathaway is volgens Forbes de rijkste Amerikaan van het moment., die een supporter is van Obama, of anders Meg Whitman van eBay, want zij weet hoe je banen moet creëren. Het zou vooral iemand moeten zijn die vertrouwen inboezemt, om het algemeen wantrouwen door corruptie op Wall Street te compenseren.

BO: Warren Buffet zou inderdaad een mogelijke keuze zijn. Onze toekomstige minister van financiën zou vooral iets moeten doen om de situatie van de doorsnee Amerikaan te verbeteren. Mijn belastingbeleid zou een vermindering van de lasten opleveren voor 95% van de bevolking, gewone mensen, die twee jobs nodig hebben om rond te komen en ondertussen niet genoeg tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen.

Q2: Deze economische crisis maakt het leven moeilijk voor iedereen. Hoe wil u de bevolking helpen?

JMC: Vorige week zette ik mijn verkiezingencampagne stop om me volledig te kunnen concentreren op de problemen van de doorsnee Amerikaan. Daarnaast ben ik van mening dat we de slechte hypotheekleningen moeten opkopen.

BO: Kleine ondernemingen kunnen geen lening meer krijgen om lonen te betalen. Er is nog veel werk te zoen om deze problemen allemaal op te lossen. Reeds eerder stelde ik voor dat meer toezicht noodzakelijk was, maar senatoren als McCain stemden tegen meer controle. Ik zou ook willen samenwerken met huiseigenaren om ervoor te zorgen dat ze in hun huis kunnen blijven.

McCain Obama
(Sen. Barack Obama and John McCain during Tuesday night’s debate at Belmont University in Nashville, TN., door Stephen Crowley/The New York Times.)

Moderator: Wil u daarmee zeggen dat het eerste nog slechter zal gaan vooraleer we verbetering zullen zien?

BO: We hebben een sterke economie, maar de overheid zal toch moeten bijspringen met steun. We moeten ons beleid aanpassen aan de 21ste eeuw. Het moet gedaan zijn met de invloed van lobbyisten.

JMC: Met de juiste maatregelen kunnen mensen opnieuw een hypotheek afsluiten.2Problemen met hypotheken oplossen door nog meer hypotheken mogelijk te maken? Heeft McCain dan niet door dat de huidige crisis deels veroorzaakt werd doordat teveel mensen de mogelijkheid kregen een hypotheek af te sluiten en aldus extra geld te lenen? De invloed van lobbyisten moet inderdaad verminderen. Reeds een tijdje geleden schreef ik, samen met enkele andere senatoren, een waarschuwende brief de huidige economische crisis had kunnen voorkomen — Obama’s naam stond niet onderaan die brief.3What Letter Was McCain Referring to? (ProRepublica) Amerikanen zijn de beste werkers ter wereld. Onze middenklasse is innovatief. De middenklasse is het onschuldige slachtoffer van deze crisis.

Q3: Hoe kunnen wij u vertrouwen met ons geld als beide partijen, Democraten en Republikeinen, gezorgd hebben voor de huidige globale crisis?

BO: De doorsnee burger moet in principe altijd letten op zijn uitgaven, maar bij een overheid is dat niet zo. Toen George W. Bush president werd was er een enorm overschot op de begroting, maar sindsdien verdubbelde onze staatsschuld, tot de grootste lastenberg ooit, met steun van JMC. Ik zal snijden in onze overheidsuitgaven en tegelijk extra geld besteden waar dat nodig is.

offshore oil rigJMC: Het systeem in washington is rot. Ik ben een hervormer. Ik heb altijd samengewerkt met de Democratische Partij, en durfde al eens tegen mijn eigen partij ingaan. Obama durfde nog nooit af te wijken van het democratisch standpunt. Hij is de meest liberale senator van de Verenigde Staten. Onlangs nog stond Barack Obama de aankoop goed van een $3 miljoen kostende overheadprojector voor een planetarium in Chicago.4En het onderwijs dan? That Darn Overhead Projector! (Cosmic Variance) Obama wil $860 miljard nieuwe uitgaven doorduwen. Er moeten hervormingen komen. Vergelijk onze plannen en vel uw oordeel. Naar olie boren en kerncentrales bouwen belangrijk is voor mij een centraal punt. Op die manier worden we onafhankelijker van buitenlandse energie, en moeten we geen geld overzee sturen.

Moderator: Welke van deze drie zal uw grootste prioriteit zijn: gezondheidszorg, energiebeleid, of sociale voorzieningen?

JMC: We kunnen alle problemen tegelijk oplossen. Door de bouw van nieuwe centrales voor kernenergie kunnen we miljoenen nieuwe jobs creëren. Meer tewerkstelling is ook mogelijk binnen de groene energie: windturbines, zonne-energie, clean coal. Door geen $700 miljard aan het buitenland te betalen, aan terroristen, kunnen we onze gezondheidszorg betaalbaar houden.

BO: We zullen uiteraard prioriteiten moeten stellen. Bovenaan mijn lijstje staat energie. De mensen uit het publiek betalen net als alle Amerikanen zo’n $3.80 [per gallon of 3,8 liter] voor hun benzine. Dat geld gaat naar Rusland en Venezuela, landen die profiteren van de hogere olieprijzen. We moeten moeten investeren in onafhankelijk te worden. Het is mogelijk om dit binnen 10 jaren te realiseren. Als het Amerikaanse volk besluit te doen, dan gebeurt het ook. Kijk maar naar de groei van de ruimtevaart onder John F. Kennedy. Op de tweede plaats komt bij mij gezondheidszorg, en onderwijs als derde. Het is belangrijk dat onze kinderen competitief zijn. Als president zal ik het budget uitpluizen en nagaan welke programma’s niet werken. We moeten ook kijken waar belastingopbrengsten naartoe gaan. John McCain wil miljarden belastingvoordelen geven aan grote bedrijven.

Q4: Welk offer verwacht u van de Amerikaanse bevolking om ons land uit deze crisis te krijgen?

JMC: We moeten om te beginnen de bureaucratie onder de loep nemen, zoals ik bijvoorbeeld al eens eerder deed bij aankoop van defensiemateriaal. We moeten beknibbelen op uitgaven. Ik stel voor dat we de overheidsuitgaven bevriezen; behalve defensie, veteranenzaken, en enkele andere onderdelen. Geen gekonkel meer achter gesloten deuren. We kunnen alle problemen tegelijk aanpakken.

New Rosie the RiveterBO: Velen onder u herinneren zich waarschijnlijk de tragedie van 11 september. Het hele land kwam samen, en iedereeen wou een beter land opbouwen. Bush heeft enkele grote kansen gemist om dat ook werkelijk te doen. Zijn enige boodschap was: “Go out and shop.” Amerika heeft behoefte aan leiderschap dat problemen oplost. Ieder van ons moet allemaal nadenken over hoe we energie gebruiken. We moeten nieuwe bronnen voor energie bekijken, zoals offshore drilling, clean coal, en veiliger manieren om ons kernafval op te slaan. Mensen moeten zich ook afvragen: hoe kunnen we thuis besparen? Ik wil ook [de productie van] efficiëntere voertuigen steunen, en zorgen dat die gemaakt worden in de Verenigde Staten. Onze jongeren zijn vooral geïnteresseerd in het dienen van hun land. Daarom wil ik een vrijwilligerskorps oprichten, zodat niet alleen militairen de zware last moeten dragen om Amerika te vernieuwen.

Moderator: Hoe wil u een eind maken aan de enorme schuld en de makkelijk te verkrijgen lenigen?

BO: Washington moet het goede voorbeeld geven en laten zien dat de overheid met geld kan omgaan. We hebben thans enorme schulden. Dat moet veranderen. McCain wil een belastingverlaging voor grote bedrijven. Je kan moeilijk aan de gewone burger vragen te besparen terwijl de rijken maar opdoen. Iedereen moet bijdragen en de lasten delen.

JMC: Barack Obama wil de belastingen van iedereen verhogen. Vorig jaar zijn er 700 duizend jobs verloren gegaan. Er werden echter 300 duizend nieuwe jobs gecreëerd binnen kleine ondernemingen. Obama wil de belastingen voor die kleine bedrijven verhogen. Ik wil helemaal géén belastingverhoging, zelfs niet voor de rijken. Alles blijft zoals het is. Laat ons zo meer banen maken en de economie opnieuw aanporren.

Q5: Kan u het Congres een datum geven waarbinnen u het sociale stelsel wil hervormen?

BO: Liefst binnen mijn eerste termijn als president. Die aanpak is niet mogelijk zondereen aanpak van het hele belastingsysteem. Ik wil een belastingverlaging voor 95% van de bevolking doorvoeren. Al wie minder verdient dan $200 duizend per jaar zal van die belastingverlaging kunnen genieten, wat wil zeggen dat het merendeel van die kleine bedrijven ook een belastingverlaging krijgen onder mijn plan. Daarmee kunnendeze bedrijven hun werknemers een gezondheidsverzekering aanbieden. John McCain wil extra belastingvoordelen geven aan de CEO’s van Wall Street. We moeten het beleid van de afgelopen jaren aanpakken en ongedaan maken. Iedereen wil graagstabiele sociale voorzieningen.

JMC: Sociale voorzieningen zijn niet zo moeilijk te hervormen. Dit is al vaker gedaan, bijvoorbeeld onder Ronal Reagan. In Washington heb ik dat ook altijd gedaan. Bejaardenzorg hervormen zal wel moeilijk worden, want dat is een complexe kwestie. Ik wil een speciale commissie oprichten die adviezen moet geven. Geen geknoei meer door lobbyisten. Onze beste jaren liggen nog voor ons.

Q6: Hoe zal u zorgen dat het Congres snel werk maakt van de milieuproblematiek?

JMC: We mogen onze kinderen geen beschadigde planeet nalaten. Klimaatverandering is gevaarlijk. De beste oplossing is: nucleaire energie. Die is proper en zorgt voor veel banen. Obama is tegen kernenergie. Met moderne technologie kunnen we de klimaatverandering ongedaan maken.

WindturbinesBO: De klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Het is niet zomaar een uitdaging, maar een kans. Als we een nieuwe energie-economie uitbouwen, dan kan dat ons land een duwtje in de rug geven voor komende tientallen jaren. In deze sector moeten we investeren: zonne-energie en windturbines. En ik ben wél voor nucleaire energie, in tegenstelling tot wat McCain zegt. De voorbije 30 jaren hebben politici niets gedaan voor alternatieve energie te stimuleren, en McCain zit al bijna even lang in de politiek. De Verenigde Staten bezitten zelf 3% van alle aardolie, maar verbruiken 25%.

Moderator: Moet er een Manhattan-project komen voor innovatie in kernenergie? Of kunnen we binnen de Verenigde Staten honderdduizend garages oprichten voor milieuvriendelijke voertuigen?

JMC: De overheid moet investeren in onderzoek, en dan die technologie overdragen aan de privé-sector [om zo de vrije markt haar gang te laten gaan]. Wat het boren naar olie betreft: we moeten meer boren om op die manier minder olie te hoeven importeren. Dat is belangrijk voor onze veiligheid, en als er meer productie is dan zal de prijs vanzelf dalen. [Bedenking: als de vraag groter is dan de productie, dan blijft de prijs sowieso hoog.]

Q7: Moet de gezondheidszorg als een ‘handelsartikel’ worden gezien?

BO: Dit is me al heel vaak gevraagd. Gezondheidszorg is een enorme kost voor onze gezinnen. Wie verzekering heeft kan deze behouden. We gaan met de werkgevers samenwerken om de premies van e werkende burger te verlagen. Ik wil ook investeren in het digitaliseren van de gegevens, zodat alles sneller kan gaan. Niemand met pre-existing conditions zal nog worden uitgesloten. JMC zal de premies van de gezondheidszorg voor uw werkgever verhogen.

House MDJMC: De gezondheidszorg is een van de grootste uitdagingen voor ons land. Het hele systeem moet efficiënter werken. Zo kunnen we onze gezondheidsinformatie online plaatsen. Het grote verschil tussen BO en mezelf is de overheidsbemoeiing: hij wil meer inmenging en boetes opleggen, ik wil meer vrijheden en keuzemogelijkheden. Je moet mensen de keuze geven, en wij moeten ze de middelen geven. Daarom maak ik ziekteverzekering voor $5000 aftrekbaar van de belastingen.

Moderator: Is ziektekostenverzekering een voorrecht of een basisrecht?

JMC: Betaalbare gezondheidszorg is voor iedereen noodzakelijk. Maar moet de overheid daarom eisen stellen?

BO: Gezondheidszorg moet een recht zijn. Mensen mogen niet bankroet gaan omdat ze hun ziekenhuisrekeningen niet kunnen betalen. Ik wil de premies verlagen. We moeten zorgen dat alle kinderen verzekerd zijn. John McCain zegt dat hij de kinderen wil verzekeren, maar stemde tegen een wetsontwerp dat dit mogelijk zou maken. Ik ben van mening dat de overheid moet toezien dat verzekeraars hun klanten niet belazeren. McCain is voor meer deregulering, ik niet.

Buitenland zaken: Pakistan, Aghanistan, Irak, Rusland, Iran, Israël

Q8: Welk effect hebben de economische problemen op onze rol als vredestichter in de wereld?

JMC: De geschiedenis leert ons dat landen met een sterk leger ook over een sterke economie moeten beschikken. Er is veel kritiek op ons land en onze rol in de wereld. Veel van die kritiek is terecht. Toch brengen wij ook veel goeds in deze wereld. Wij brengen vrede. De uitdaging is te weten hoe de Verenigde Staten beter kunnen ingrijpen, en ook op tijd terugtrekken. Hiervoor hebben we iemand nodig met kennis en ervaring. We zijn een land dat goed wil doen. Ik steunde een militair ingrijpen in Bosnië — daar durf ik voor uit te komen — en dat land is ondertussen veel beter af. Door zijn korte carrière in de Senaat weet Obama nog onvoldoende over buitenlandkwesties.

BO: McCain zei al eerder dat ik bepaalde zaken niet begrijp. Dat is inderdaad waar. Zo begrijp ik bijvoorbeeld niet waarom we Irak zijn binnengevallen, terwijl dat land niets te maken had met 11 september. Ondertussen werd de positie van Osama bin Laden en Al Qaide in Afghanistan opnieuw sterker. Ondanks zijn vele jaren ervaring had John McCain het daar mis. De oorlog kost ons $10 miljard per maand. Dat geld hebben we hier nodig, in eigen land, om al die mooie plannen van McCain uit te voeren. We kunnen niet militair superieur blijven wanneer onze economie onderuit gaat. We hebben bondgenoten nodig om bijvoorbeeld de genocide in Darfur binnen Soedan aan te pakken.

Moderator: Misschien kunnen we even de vergelijking maken dussen een McCain-doctrine en een Obama-doctrine. Wil u troepen leveren voor vredesacties waarin de Verenigde Staten geen belang hebben? Hoe zou u als president staan tegenover het gebruik van geweld?

Darfur vluchtelingenkampBO: Als we de genocide in Rwanda hadden kunnen stoppen, dan voel je je toch geroepen om in te grijpen. Ik geloof dat ingrijpen ook in ons eigen belang is. We kunnen uiteraard niet overal tegelijk zijn, en moeten daarom samenwerken met bondgenoten. In Darfur zijn nu troepen van Afrikaanse Unie actief. Wij zouden makkelijk een no-fly zone kunnen instellen boven die regio.

JMC: Barack Obama was een tegenstander de surge in Irak. Die troepenverhoging bleek een succes, en zonder de surge zaten we waarschijnlijk met een veel ergere oorlog in Irak en was Al Qaida er nu veel sterker. Obama wil onze troepen terugtrekken als verliezers; ik wil dat ze terugkeren als overwinnaars. Je moet zo’n situatie kunnen inschatten. Uit Somalië hebben we ons uiteindelijk moeten terugtrekken, ondanks mijn waarschuwingen om ons daar niet mee te bemoeien. Ik zal de zware beslissingen niet uit de weg gaan. Een holocaust of genocide zoals in Rwanda mag nooit meer gebeuren. Maar we moeten niet vertrekken uit het ene land om vervolgens in te grijpen in het andere.

Q9: Moeten de Verenigde Staten de soevereiniteit van Pakistan respecteren?

BO: De situatie in Pakistan is niet eenvoudig. Onze troepen in Afghanistan hebben het moeilijk omdat we ook in Irak bezig zijn. We hebben ons laten afleiden, Osama bin Laden is ontsnapt naar Pakistan, en de Taliban vallen opnieuw onze troepen in Afghanistan aan. Minister van defensie Robert Gates zei dat Afghanistan centraal ligt in onze strijd tegen het terrorisme. We moeten er ook de drugshandel bestrijden. Het is aangeraden onze relatie met Pakistan te herzien. We kunnen niet langer miljarden sturen naar een dictator. Er moeten strengere voorwaarden komen voor onze steun. Als Pakistan niet wil meewerken aan de aanhouding van bin Laden, dan is het aan ons om in te grijpen, met of zonder Pakistaanse toestemming.

Osama Bin LadenJMC: Barack Obama wil Pakistan aanvallen. Dat zal het omgekeerde effect hebben. In de jaren 1980 steunden we de Afghanen tegen de Russen, en lieten de Taliban aan de macht komen. Bin Laden zit verscholen aan het grensgebied van Pakistan. We hebben de steun van de lokale bevolking nodig. Daarom moet je ged op je woorden letten, en niet dreigen met een aanval.

BO: Ik wil hier heel duidelijk over zijn: niemand wil Pakistan binnenvallen. Als Pakistan niet in staat is om bin Laden te pakken, dan moeten we dat zelf doen. Dat moet ons beleid zijn, want ze dreigen ermee nog meer Amerikanen te zullen doden. McCain zegt dat ik een groentje ben en op mijn woorden moet letten. Maar het was John McCain die zong over “bomb bomb bomb Iran” en de vernietiging van Noord-Korea wil. We verloren de steun van de Pakistaanse bevolking omdat we een dictator als generaal Pervez Musharraf steunden.

JMC: Ik weet wat het is om jonge Amerikanen het gevaar in te sturen. Dat liedje over Iran was slechts een grapje. Als president zal ik me verantwoordelijk gedragen. Obama en ik zijn het fundamenteel oneens over het gebruik en inzetten van het leger.

Q10: Hoe zou u het beleid inzake Afghanistan reorganiseren?

ISAF AfghanistanBO: Als de Irakese overheid meer verantwoordelijkheid op zich zou nemen, dan kunnen wij een beperkte verhoging van het aantal troepen in Afghanistan doorvoeren. We moeten samenwerken met de Afghaanse president Hamid Karzai, op voorwaarde dat Karzai niet de dictator uithangt en zijn eigen bevolking beter begint te behandelen. We moeten de steun van de Afghaanse bevolking winnen.

JMC: We moeten het Afghaanse leger verdubbelen, en beter samenwerken met onze NAVO-bondgenoten. De strategie van general David Petraeus zal ook succes kennen in Afghanistan. Op die manier kunnen onze troepen onverslagen terugkeren

Q11: Hoe kunnen we druk uitoefenen op Rusland, zonder een nieuwe Koude Oorlog te ontketenen?

Medvedev Poetin militairenJMC: Rusland gedraagd zich momenteel niet zoals een rijk land dat zou moeten doen. Premier Vladimir Poetin is overduidelijk een pion van de KGB. Ik waarschuwde reeds voor de situate in Georgië en Oekraïne. De Russen willen hun oude Soviet-rijk herstellen. Oekraïne en Georgië moeten lid worden van de NAVO. Samen met onze Europese bondgenoten moeten we internationale druk op Rusland. De Russische overheid moet inzien dat hun gedrag onaanvaardbaar is.

BO: De heropkomst van Rusland is een belangrijk gegeven. In veel opzichten ben ik het eens met McCain. We moeten niet alleen Georgië maar ook Polen, Estland, Letland, etc. steunen om hun economie zodat zij hun economie kunnen heropbouwen. In april van dit jaar schreef ik reeds dat het houden van Russische vredestroepen in de betwiste gebieden in Georgië geen goed idee was. Een goede president moeten kunnen anticiperen in plaats van pas achteraf reageren en corrigeren. Het sleutelwoord in onze relatie met Rusland is energie.

Moderator: Is Rusland onder Poetin opnieuw een evil empire geworden, zoals Ronald Reagan de voormalige Soviet-Unie ooit omschreef?

BO: Het huidige gedrag van Rusland is gedrag is evil.

JMC: Als ik “ja” zeg, dan komt er opnieuw een Koude Oorlog. Als ik “nee” antwoord, dan negeer ik hun gedrag. Oekraïne en Georgië zijn belangrijk wegens hun energiedoorvoer.

Q12: Als Iran Israël aanvalt, zult u dan onze troepen inzetten of wachten op toestemming van de Verenigde Naties?

Map New Middle EastJMC: We gaan niet wachten op toestemming van de Verenige Naties. Rusland en China zouden namelijk lastig doen.5Rusland en China zijn permanente leden van de VN Veiligheidsraad, en beschikken daardoor over een vetorecht, waarmee ze beslissingen kunnen blokkeren. De andere permanente leden van de Veiligheidsraad zijn: Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten. Iran blijft proberen om atoomwapens in haar bezit te krijgen. Dat is gevaarlijk voor het hele Midden-Oosten: eens Iran over kernwapens beschikt zullen andere landen in de regio dat ook willen. Hoe moet Israël reageren wanneer de president van Iran zegt dat hij Israël van de kaart wil vegen? We moeten sancties opleggen, in samenwerkkan samen met onze bondgenoten. We kunnen geen tweede holocaust toestaan.

BO: Iran mag geen nucleaire wapens krijgen. Dat zou bedreiging zijn voor Israël, onze sterkste bondgenoot ter wereld. Een nucleair gewapend Iran zou ook de mogelijkheid creëren dat kernwapens in de handen van terroristen vallen. We moeten alle middelen gebruiken om dit te voorkomen. Daarom is een combinatie van diplomatie, sancties en een onafhankelijker energiebeleid nodig om druk te zetten. We moeten niet alleen met onze vrienden praten, maar ook met onze vijanden. We moeten voorwaarden stellen. Als beide partijen dat doen, dan kunnen we tot betere uitkomst komen. President Bush wou aanvankelijk ook niet praten met Noord-Korea, en dat land is ondertussen veel gevaarlijker geworden.

Q13: Wat weet u nog niet, en hoe wil u het leren?

BO: Mijn vrouw zit in het publiek, zij kan u vast een lange lijst geven… Een president wordt altijd geconfronteerd met onverwachte uitdagingen. Gaan we de Amerikaanse droom doorgeven aan de volgende generaties? Moesten we doorgaan zoals afgelopen 8 jaren, dan zal er niks veranderen. Ons land heeft verandering nodig, we moeten offers durven brengen.

Moderator: JMC, aan u het laatste woord.

JMC: Ik kan niet weten wat er zal gebeuren, hier en in buitenland. Alle uitdagingen zijn anders. Ik geloof in Amerika. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Ik vraag het Amerikaanse volk om een kans zodat ik mijn land opnieuw kan dienen. We hebben krachtig leiderschap nodig.

Nabeschouwing

Eerlijk gezegd hoorde ik weinig nieuwe antwoorden tijdens dit tweede debat. De standpunten die beide kandidaten innamen leken haast een herhaling van het vorige debat. De toon was wel veel agressiever dan in het vorige debat. John McCain moest een sterke indruk nalaten, maar deed dat niet. Barack Obama gaf erg duidelijke antwoorden. McCain leek naar het einde toe wat knorriger te worden. Hij sprak te vaak over het verleden, en haalde regelmatig zijn vroegere realisaties als senator aan. McCain had minder moeten terugkijken, maar meer afstand moeten nemen van Bush.

Net als vorige keer was de economie opnieuw het belangrijkste onderwerp. 70% van de Amerikanen vinden de economie het belangrijkste punt deze verkiezingen. Mcain trachtte zijn tegenstander af te schilderen als een big spender, in de hoop daarmee het tij te keren. Als McCain deze verkiezingen wil winnen, dan zal hij toch een ander onderwerp moeten aansnijden — een onmogelijke opdracht gezien de recente gebeurtenissen op de wereldbeurzen en het feit dat John McCain lid is van dezelfde partij als huidig president Bush. Veel Amerikanen achten Bush verantwoordelijk voor de huidige crisis.

Een volledige transcript van het tweede debat staat alvast online.

Wie werd de winnaar van dit debat?

De eerste polls duiden Obama aan als de winnaar. Dit is slecht nieuws voor McCain, die al tijden achter ligt in de peilingen, zowel nationaal als in enkele strijdstaten. Toch is het vreemd dat Obama nog geen grotere voorsprong heeft. In onzekere tijden als deze zou een democraat alvast een veel grotere voorsprong moeten hebben.

This time 8 years ago, Al Gore was enjoying an 11 point lead over then Governor Bush… and look what he walked away with, a weight problem and an award winning propaganda film. #

Het derde en laatste debat tussen Obama en McCain zal plaatsvinden op vrijdag 16 oktober 2008, in New York. De presidentverkiezingen in de Verenigde Staten vinden enkele weken later plaats, op donderdag 4 november.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

 1. Waw Stijn, zo’n uitgebreid en interessant verslag. Wat vond je van het debat van 16/10? Volgens de critici gaf Obama de beste indruk. Inhoudelijk heb ik geen idee wie het voor wie heeft moeten afleggen want heb het jammer genoeg niet gevolgd. Ik wacht bij deze gewoon op een verslag van jou :-)

  1. Hoi Dorien. :-) Wat ik van het laatste debat vond? Dat verslagje moet nog worden afgewerkt. (Probleem is dat mijn WordPress een beetje raar doet en ik alles via het html-paneel moet doen, en dat gaat nogal langzaam.) Het debat zelf bevatte enkele nieuwe onderwerpen waar de kandidaten het nog niet eerder over hadden. Onderwerpen als abortus bijvoorbeeld. Verslag is op komst. Ondertussen staan er nog heel wat leuke dingen bij de “asides”. ;-)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *