The European Blogosphere

BlogosphereDe Europese grondwet mag dan wel afgeschoten zijn, het belet webloggers niet om over de grenzen heen met elkaar samen te werken. Zo startte Loïc Le Meur twee dagen geleden een eigen Wiki pagina om de Europese blogosfeer in kaart te brengen. Een origineel initiatief. Onder het middageten heb ik alvast mijn 2 cent bijgedragen: een redelijke uitbreiding van de ‘Belgian Blogosphere‘, en een uitbreiding/ herschikking van de navigatiebalk (rechts, soms links). Als er nog mensen zijn met enige kennis terzake die zich bovendien geroepen voelen: die Wiki is vanaf nu vogelvrij! #

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.