Clickx Site van het Jaar 2005Zoals ieder jaar organ­iseert Clickx ook dit jaar weer de verkiez­ing van de Site van het Jaar. Stem­men kan door deze link te vol­gen. Je kri­jgt dan drie pagina’s met genom­i­neer­den: 100 pro­fes­sionele sites, 100 ama­teur­sites én (nieuw sinds dit jaar) 50 blogsites. Je stem kan je uit­bren­gen tot en met dins­dag 29 novem­ber.

Zelf ben ik al bol­let­jes gaan aan­duiden, want ook als niet-deel­ne­mer kan je het een en ander win­nen. Mijn stem ging naar de vol­gende kan­di­dat­en.

  1. Bij de pro­fes­sionele sites: Google.be, De Stan­daard, en de NMBS (drie sites die ik vaak gebruik/bezoek).
  2. Bij de ama­teur (*uhum*) sites: Jo’s Trav­el­bytes, Gigade­sign, en Zuc­chi­ni.
  3. Voor de weblogs tenslotte viel te keuze op de vol­gende drie: Net­sen­sei, 7seconden, en Pietel.

Er zijn natu­urlijk nog meer web­sites die een stem verdien(d)en, maar niet alles en iedereen stond in die lijst. Uit­er­aard was het ook niet mogelijk om op iedereen in mijn lin­kli­jst te stem­men, wan­neer je slechts drie kan­di­dat­en mag aan­duiden.

Update: Met de belofte dat er iets te win­nen valt heb ik broer kun­nen over­tu­igen om ook mee te stem­men. Welke sites hij pre­cies aan­duid­de weet ik niet meer pre­cies, maar bij de weblogs zag ik wel een eski­mo rond­dwar­re­len.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

3 reacties op “Site van het Jaar 2005”

Reacties zijn gesloten.