Talking Heads IAB framework

Talk­ing Heads pro­pos­es an alter­na­tive to ROI for mea­sur­ing the effi­ca­cy of social media. It’s an inter­est­ing point of view in an ongo­ing search.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.