pushover game

Pushover is een retro com­put­er­spel uit 1992 waar ik inder­ti­jd heel wat tijd aan ver­loren heb.

Samen met Maarten heb ik vanavond eens zit­ten rond­neuzen tussen de hon­der­den DOS games die je op Abandonia.com kan terugvin­den. Daar zat­en heel wat bek­ende spellen tussen die ik al lang ver­geten was. En een van die spellen was Pushover van Ocean Soft­ware.
Pushover is een puzzel­spel. Op zich is het een een­voudi­ge ver­sie van domi­no, al blijkt dat al gauw een iets te een­voudi­ge voorstelling. Doorheen de eerste lev­els leer je al spe­lend dat er heel wat ver­schil­lende soorten blokken zijn, met elk een andere eigen­schap. 1In totaal zijn er in het spel lief­st 10 ver­schil­lende domi­noblokken, met elk een eigen ken­merk. Het wikipedia-artikel van Pushover beschri­jft ze alle tien: Stan­dard, Stop­per, Delay, Ascen­der, Bridger, Exploder, Van­ish­er, Split­ter, Tum­bler en Trig­ger.

Ik kan me niet meer pre­cies herin­neren hoe lang ik als tien­jarige vanalles heb zit­ten proberen vooraleer ik doorhad hoe de vork aan de steel zat. Een han­dlei­d­ing was miss­chien hand­ig geweest.
Uit nos­tal­gis­che over­weg­ing dan maar even gezocht naar een film­p­je. Op die manier kwam ik deze volledi­ge walk­through tegen, van bij­na twee uur. Miss­chien die DOS­Box toch eens installeren…

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.