Skype logo with dollar signMooks like Microsoft just bought Skype from it’s pre­vi­ous own­er for €6 bil­lion ($8 bil­lion). I guess they are fol­low­ing the age-old mantra of: “If you can’t build it, buy it.” I won­der won­der what will come next. And also: if and how it will gen­er­ate mon­ey. Skype may be one of the most wide­ly used online ser­vices, there’s a huge oper­a­tional cost attached to all those VOIP and video calls. Will Microsoft be able to keep the mag­ic goose alive with­out break­ing it’s gold­en eggs?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. Hopelijk bli­jft het gewoon zoals het is, en gaat het in ieder geval niet achteruit! Het is een goed mid­del op fat­soen­lijk en goed­koop con­tact te leggen. Bij mij gaat het dan vooral over fam­i­lie die verder dan Ned­er­land wonen.

    1. Ook hier staat Skype met stip in het lijst­je van favori­ete apps. We gebruiken het op het werk voor con­fer­ence calls en tussendoor om elka­ar een vraag te stellen zon­der de anderen te storen. Maak jij ook gebruik van de mobiele appli­catie?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *