Humanity: A Celebration of LifeEen foto­boek waar je goed gezind van wordt, dat is Human­i­ty: A Cel­e­bra­tion of Life. De organ­isatie MILK — kort voor “Moments of Inti­ma­cy, Laugh­ter and Kin­ship” — nodigde fotografen van over de hele wereld uit om pakkende beelden van intimiteit, vreugde en fam­i­lie- of groeps­gevoel op te sturen. Zeven­tien­duizend fotografen uit 165 lan­den deden mee, meldt de inlei­d­ing, en uit veer­tig­duizend inzendin­gen wer­den driehon­derd foto’s ges­e­lecteerd. Driehon­derd keer zie je mensen uit alle con­ti­nen­ten die het beste met elka­ar voorhebben.

  • ISBN 90 269 6570 2
  • EAN 9789026965708

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.