Is dit Belgisch?

Prejudice mapEen leuk kaart­je met alle­maal vooro­orde­len over mensen uit andere lan­den. De meeste grote (buur)landen staan erop, maar ons eigen kleine Bel­gië ont­breekt schan­dalig genoeg. Lat­en we daar eens gauw iets aan doen!

Met de vol­gende zoekac­tie in Google moet dat lukken: bel­gians are known for *

 1. choco­lates, waf­fles, French fries (which they invent­ed, con­trary to the name), and beer
 2. oil paint­ing
 3. their strength, large size, and calm man­ner
 4. their mus­sels
 5. their mul­ti-lin­gual capac­i­ties
 6. their anti-Semi­tism
 7. their skill at com­pro­mise and nego­ti­a­tions
 8. their intel­li­gence and amaz­ing work­ing abil­i­ty
 9. build­ing their own hous­es
 10. their com­pro­mise, nego­ti­a­tion and com­mon sense
 11. their hos­pi­tal­i­ty
 12. their sweet, gen­tle dis­po­si­tions and will­ing atti­tudes
 13. their gourmet taste
 14. their fru­gal­i­ty
 15. their more lovely/less harsh usage of the lan­guage
 16. their warm per­son­al­i­ties, are always in for a joke or good con­ver­sa­tion and like to.… PARTY!
 17. their great qual­i­ty, even though it is often con­sid­ered to be a short­com­ing: mod­esty
 18. being fast dri­vers / being very aggres­sive on the road
 19. their amaz­ing abil­i­ty to rel­a­ti­vate
 20. their comics

Of dit alle­maal klopt laat ik in het mid­den. Het bli­jven immers vooro­orde­len. Er zit­ten natu­urlijk hier en daar vaste waar­den tussen, zoals het eten.

Via Google Blo­go­scoped.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

 1. Ik wilde net het­zelfde zeggen. We komen er echt wel mooi uit en ik herken wel een aan­tal din­gen. ’t Zijn inder­daad de clichés maar die schi­j­nen toch alti­jd te klop­pen…

 2. Ik vind dat wij er alles­be­halve slecht uit komen.
  Als je eens kijkt naar andere lan­den: anti-moslim-poli­tiek; vijandigheid; gebruik van wapens; bru­tal­iteit; bedriegen;…

 3. De ‘french’ uit ‘french fries’ heeft niet als beteke­nis dat ze uit Frankrijk komen…
  to french betekent gewoon in stukken sni­j­den.

  to french

  1. (tran­si­tive) to pre­pare food by cut­ting it into strips.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *