Interstella 5555The Sto­ry of the Secret Star Sys­tem is een Frans-Japanse ani­matiefilm uit 2003 van regis­seur Kazuhisa Tak­enôchi. De film ver­beeldt het muziekalbum Dis­cov­ery van het Franse duo Daft Punk.

In deze Japanse teken­film van een dik uur wordt niet gespro­ken. Toch kan je vol­gen, want het ver­haal is sim­pel: een gehaaide platen­bons ontvo­ert en hersen­spoelt een fan­tastis­che muziek­band uit een ver melk­weg­s­telsel. Ter­wi­jl de buite­naardse muzikan­ten wegk­wi­j­nen, wordt hij een van de rijk­ste man­nen op aarde.

Dankz­ij Google kan je hier de film online bek­ijken.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.