Van­daag acht maart is het Inter­na­tionale Vrouwendag. Dat wil zeggen dat over heel de wereld de economis­che, poli­tieke en sociale vooruit­gang van de vrouw wordt gevierd. Mooi ini­ti­atief, ware het niet dat die ongelijke behan­del­ing spi­jtig genoeg nog steeds bestaat, zelfs in ons eigen kleine land­je.

Evolution of man and woman

Het idee van zo een vrouwendag ontstond rond de eeuwwis­sel­ing van het jaar 1900, toen de er steeds meer protest oprees tegen de erbarmelijke toe­s­tanden in ïndus­tri­alis­erende wereld.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.