Imagine Me & You (2005)

Imagine me and you (2005)Het einde van juni is in zicht, en de meeste stu­den­ten kun­nen sti­laan weer op adem komen. Het zon­net­je schi­jnt heer­lijk maar teveel van het goede is ook niet gezond. Daarom gin­gen we nog eens naar de bioscoop. Niet aan­schuiv­en, kort­ing aan de kas­sa, en meer dan genoeg zit­plaat­sen vrij. Alleen, spe­len ze ook iets goeds dat we nog niet eerder zagen?

Gekozen werd voor Image Me & You, een roman­tis­che kome­die van Ol Park­er. Hector/“Heck” (Matthew Goode) en de Rachel (Piper Per­abo) vor­men samen een pri­ma kop­pel. Al jaren gaat het goed, en ze besluiten te trouwen. Maar tij­dens de cer­e­monie valt het oog van Rachel op één van de gas­ten, de mooie Luce (Lena Head­ey) die de bloe­men leverde. Wat vol­gt is een zoek­tocht naar gevoe­lens en eerlijkheid tegen­over jezelf, met heel wat herken­bare emoties.

Een leuk ver­haal met zo nu en dan een onverwachte wend­ing maar vooral veel grap­pige sit­u­aties: vad­er Antho­ny Head, gek­end van ‘Man­child’, doet dat zek­er niet slecht (“I love the smell of hot dogs in the evening. Smells like… hot dogs.”) en ook Dar­ren Boyd maakt enkele hopeloze maar prachtige opmerkin­gen (“Fuck me if I’m wrong, but I think you want to kiss me.”) Toch ga ik Loes vol­gen wan­neer ze zegt dat er som­mige films zijn die je beter thuis bek­ijkt, en IM&Y is zo’n flick die je beter kan gaan huren.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

  1. :-) Ik heb die vorige week ook gezien…

    Ik heb echt wel enorm moeten lachen bij momenten. ’t Is vrij ver­fi­jnde humor toch en niet van dat bil­len­klets­ge­doe zoals bij Amer­i­can Pie en con­soorten.

    Ik ga mij zek­er de DVD aan­schaf­fen. Voor in de donkere momenten; ’t is zo’n feel good movie en al.

    Btw, je bent het hilar­ische en god­delijke woord “vagi­tarisch” ver­geten ;-)

  2. Zo leuk. Toen ik vooraf wat info opzocht bleek de film al in sep­tem­ber 2005 uit­gekomen, maar blijk­baar nu pas bij ons. ’t Is echt wel zo’n film om tij­dens de herfst/winter in de zetel onder een deken­t­je te bek­ijken (met of zon­der lief).

    Wat wilde “vagi­tarisch” ook weer zeggen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *