Feel the Force

Master Yoda met lightsaberDat de nieuw­ste van Star Wars onder­tussen in het land is vol­gens mij wel alge­meen geweten. In de Verenigde Stat­en heeft hij al alle records ver­bro­ken. Ook over de plas, bij ons dus, maakt de film brokken. Let­ter­lijk dan.

Two Star Wars fans are in a crit­i­cal con­di­tion in hos­pi­tal after appar­ent­ly try­ing to make light sabres by fill­ing flu­o­res­cent light tubes with petrol. The pair were rushed to hos­pi­tal after one of the devices explod­ed. (BBC)

Dat het fans waren van sci­ence fic­tion wil dus duidelijk nog niet zeggen dat ze ook van enig ver­stand voorzien waren. Dan toch liev­er echte weten­schap.

Update: Er zou een film­p­je zijn gemaakt van het inci­dent. Dat zal dus wel op het inter­net cir­culeren bin­nenko­rt.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.