Bucket-wheel excavator

Wat is dit voor iets? Je zou denken dat het zo’n reusachtig buite­naards mon­ster is uit ‘War of the Worlds’, maar deze mastodon­ten rij­den echt rond. Meer afbeeldin­gen op het forum van Digi­mods.

Uit enkele grote opschriften aan de zijkant van het voer­tu­ig blijkt het hier om een machine van de fir­ma Krupp te gaan, die in de buurt van de Duitse plaat­sen Glesch en Paf­fendorf aan een project werk­te. Geen idee waar­voor ze gebruikt wer­den. Ik gok op het graven van gracht­en of iets dergelijks. In ieder geval even indruk­wekkend als het mobiele lanceer­plat­form van de space shut­tle.

Bucket-wheel excavator

(Update) Het blijkt om een “buck­et-wheel exca­va­tor” of “graafwiel­bag­ger” te gaan, waarmee ze in de dag­bouw (open pit min­ing) kolen opgraven. De loop­band dient om de aarde en de kolen te sorteren. Met dank aan Mark C. en Goya voor hun deskundi­ge uit­leg.

The World’s Largest Dig­ging Machine is almost 95 meters high and 215 meters long which is just like almost 2.5 foot­ball fields in length with 45,500 tons in Weight. Max­i­mum dig­ging speed is 10 meters per minute and it can move more than 76,000 cubic meters of coal, rock, and earth per day.

Graafwielbagger

Enkele foto’s van de indruk­wekkende graafwiel­bag­ger Bag­ger 288.

Graafwielbagger

Graafwielbagger

Graafwielbagger

Graafwielbagger

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

8 reacties

 1. Daar ik geboren en ook gewoont heb in Duit­s­land kan ik je vertellen dat dit een kolen­graver is, de groot­ste ter wereld.
  Deze werd in een gat gezet (allee een groot gat) dan draaide het met de grote schoepen aan de voorkant een enorm aan­tal grond en kolen ineens weg, en aan de achterkant kwa­men kolen en aarde mooi geso­teerd eruit.
  Dit was de toekomst van de kolenin­dus­trie, tot deze op een dag ten einde ging, nu wordt hij voor andere doelein­den ingezet.

 2. Je kan die din­gen, “Buck­et Weel Exca­va­tors”, in de dag­bouw vin­den (open pit min­ing). In Duit­s­land bijvoor­beeld wordt hier­mee nog steeds bruinkool gedol­ven, en op trans­port­ban­den recht­streeks naar de nabi­jgele­gen elek­triciteits­cen­trale gevo­erd.
  We hebben in eerste kan geolo­gie zo’n werk­ende mijn (Garzweil­er) bezocht en ik kan je garan­deren dat je je enorm klein voelt naast zo’n mon­ster :-)

 3. Dit is niet meteen het soort machine dat je even op de opleg­ger laadt en een paar hon­derd kilo­me­ter verder terug afzet.. Indruk­wekkend staalt­je van menselijk ver­nuft!

 4. In de mijnge­meente waar ik woon hebben ze zo’n din­gen natu­urlijk niet, daarmee dat ik het niet herk­ende. Pa maak­te vroeger de hard­ware die ze bene­den gebruik­ten. Hij had het nochtans moeten weten schat ik.

 5. Bij­na juist. Heus­den-Zold­er om pre­cies te zijn, de mijn waar ze nog het langst bezig zijn geweest. Er staan tegen­wo­ordig nog een aan­tal gebouwen recht, maar het meren­deel van het ter­rein is indus­triezone gewor­den. Voor­lop­ig nog tamelijk leeg, maar het begint te komen.

  Een van de tof­ste overbli­jf­se­len is die berg die ze hebben achterge­lat­en. Die zorgt voor adem­ben­e­mende uitzicht­en. Ik kan me goed voorstellen dat ie de komende dagen, met deze tem­per­a­turen, mooi zal onderges­neeuwen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *