VaderdagOp Vaderdag mogen alle kinderen hun vad­er extra ver­wen­nen. Antwer­penaren hield­en hun Dag van de Vad­er reeds in maart — nu is het tijd voor de rest van het land.

Wan­neer is Vaderdag pre­cies? In Bel­gië valt hij dit jaar op de tweede zondag van juni: zondag 13 juni 2010. Omdat Vaderdag dit jaar op een zondag valt zorgt dit voor heel wat extra mogelijkhe­den .

Cadeautips voor Vaderdag

Niet iedereen vin­dt het een­voudig om zelf een Vaderdag­cadeau te bedenken. Om je keuze te verge­makke­lijken dit overzicht van de pop­u­lairste cadeaus voor Vaderdag.

  1. Kinderen kun­nen een leuk cadeaut­je knut­se­len. Gedicht­en voor vaderdag zijn een klassiek­er. Wie hoort die schat­tige ver­sjes nu niet graag? Een mooie kleur­plaat valt ook alti­jd in de smaak.
  2. Met lekker eten scoor je alti­jd goed want “de liefde van de man gaat door de maag”. Een ste­vig ont­bi­jt op bed bijvoor­beeld. Of een roman­tis­che avond met lekkere wijn. En een echte lekker­bek zal een avond­je restau­ran­ten zek­er niet afwi­jzen.
  3. Een dag­je ontspan­nen in de zetel zal voor menig vad­er een welkome afwis­sel­ing zijn.
  4. Voor de iets actie­vere man kan je een uit­stap rege­len. Wat dacht je van een bal­lon­va­art bij mooi weer? Wie min­der tijd heeft kan alti­jd nog een Viv­abox of Bon­go bon kopen.
  5. Man­nen houden van speel­go­ed. Mul­ti­me­dia is dan ook een dankbaar geschenk. De meest pop­u­laire geschenken in deze cat­e­gorie zijn: com­put­ers, tele­visie, spel­let­jes, GSM, GPS en MP3-spel­ers.
  6. Sportieve cadeaus. De ene papa doet graag aan sport ter­wi­jl de andere er graag naar kijkt. Tick­ets voor een voet­bal­wed­stri­jd zijn alti­jd een schot in de roos.
  7. Is je vad­er een écht grote fan van voet­bal? Met het WK voet­bal in Zuid-Afri­ka voor de deur kan je hem zék­er een groot plezi­er doen met een breed­beeld tele­visie en een bak bier om samen met zijn vrien­den de wed­stri­j­den te bek­ijken.
  8. Alle man­nen klussen graag. Het is een beet­je cliché, maar doe het zelf-geschenken zijn nog steeds razend pop­u­lair.
  9. Is jouw vad­er zo iemand die liev­er leest? Waarom dan geen abon­nement op zijn favori­ete tijd­schrift: Humo, Knack, P‑Magazine, Eos, Clickx of een auto mag­a­zine.
  10. De beste din­gen in het lev­en zijn gratis. Miss­chien koop je voor jouw vad­er beter hele­maal geen cadeau en laat je hem rustig uit­slapen.

Heb je zelf nog meer tips voor een ges­laagde Vaderdag, of heb je een orig­i­neel cadeau gekre­gen? Laat het ons weten in de reac­ties!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.