Bespin: Online Code Editor

Bespin

Mozil­la Labs intro­duceert Bespin, een online code edi­tor. Web-based appli­caties ken­nen al jaren een sti­jle opmars. De desk­top wordt sti­laan meer en meer ver­van­gen door de cloud, maar of je devel­op­ment ook zomaar kan overzetten, daar ben ik nog niet zo zek­er van. Je bent immers nog steeds gebon­den aan je brows­er, en daarin zit­ten nog heel wat ver­schillen.

Was Bespin gis­teren nog een pla­neet uit Star wars, dan hebben we van­daag een nieuwe online appli­catie. Onder­staande video geeft alvast meer uit­leg; de demo kan u hier proberen.

Proposed Features

Based upon dis­cus­sions with hun­dreds of devel­op­ers, and our own expe­ri­ence devel­op­ing for the Open Web, we’ve come up with a pro­posed set of fea­tures along with some high-lev­el goals:

  • Ease of Use — the edi­tor expe­ri­ence should not be intim­i­dat­ing and should facil­i­tate quick­ly get­ting straight into the code
  • Real-time Col­lab­o­ra­tion — shar­ing live cod­ing ses­sions with col­leagues should be easy and col­lab­o­ra­tive­ly cod­ing with one or more part­ners should Just Work
  • Inte­grat­ed Com­mand-Line — tools like vi and Emacs have demon­strat­ed the pow­er of inte­grat­ing com­mand-lines into edi­tors; Bespin needs one, too
  • Exten­si­ble and Self-Host­ed — the inter­face and capa­bil­i­ties of Bespin should be high­ly exten­si­ble and eas­i­ly acces­si­ble to users through Ubiq­ui­ty-like com­mands or via the plug-in API
  • Wicked Fast — the edi­tor is just a toy unless it stays smooth and respon­sive edit­ing files of very large sizes
  • Acces­si­ble from Any­where — the code edi­tor should work from any­where, and from any device, using any mod­ern stan­dards-com­pli­ant brows­er

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *