Air BullridingIn de cat­e­gorie ‘Sporten die er eigen­lijk geen zijn’ komt er een nieuwe tak bij. Na de air gui­tar is er nu ook plaats voor air bull rid­ing.

Daar­voor heb je a) geen mech­a­nis­che sti­er nodig maar wel b) veel fan­tasie en inlev­ingsver­mo­gen.

https://www.youtube.com/watch?v=2bgn3561Z5Y

Mede door het spon­sorschap van Red Bull is er een heuse Europese com­peti­tie.

Europa’s beste Air bull­rid­ers zullen elka­ar bekam­p­en in het Jack Links’ Air Bull­rid­ing Kam­pi­oen­schap 2012van Juni tot Okto­ber 2012. Inge­nieuze beweg­in­gen, indruk­wekkende chore­ografieën en extrav­a­gante optre­dens mak­en elke kans om de finale te halen zodra mensen in heel Europa gaan stem­men. De grote finale met de beste Air bull­rid­ers zal plaatsvin­den in okto­ber, op een geheime locatie ergens in Europa. De win­naar kan uitk­ijken naar roem, glo­rie en een knappe pri­js van 3000 euro.

Meer prak­tis­che tips van regerend wereld­kam­pi­oen Knochen-Jochen Berber. Let wel: air bull­rid­ing is niet voor pussies!

https://www.youtube.com/watch?v=44MJy1buiV0

https://www.youtube.com/watch?v=tiN703Z9R6Q

Let the beast go! Deze Kore­aanse meneer geeft alvast het goede voor­beeld.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *