Emiel Goelen en Rita van Neygen

Als je deze zin niet kent dan heb je de jaren 1990 niet meege­maakt. Met zijn typ­is­che U kijkt toch ook? sloot Emiel Goe­len alti­jd het con­sumenten­pro­gram­ma ‘Op de koop toe’ af dat hij vanaf 1991 zeven jaar lang pre­sen­teerde samen met Rita van Ney­gen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.