Tijd is..

Wat is tijd?Dat je met Google leuke dingen kunt uithalen wisten we al. Bijvoorbeeld opzoeken wat “tijd” is.

tijd is de meest waardevolle luxe
tijd is in verschillende krantenartikelen gesignaleerd
tijd is je godheid
tijd is mijn enige limiet
tijd is de meest waardevolle luxe
tijd is voor god en mens niet gelijk
tijd is een moment
tijd is een gek ding
tijd is om een krachtige jezus revolutie te starten
tijd is zeer belangrijk
tijd is de filosofie achter de collectie van golfers club
tijd is als het ware de motor voor de verdere spreiding van de nieuwe digitale technologie
tijd is de schepper van de alledaagsheid en van de lakse onverschilligheid waartegen menig dichter furieus of meer bescheiden ten strijde trekt
tijd is eveneens een soort van menselijke werkzaamheid
tijd is moeilijk te definiëren maar voor iedereen toch iets vanzelfsprekend door zijn intense verbondenheid met het bestaan

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.