.su

State Coat of Arms of the USSR (1958-1991 version)Op 26 decem­ber van dit jaar zal het 15 jaar gele­den zijn dat de Unie van Social­is­tis­che Sov­je­tre­pub­lieken, kortweg Sov­jet-Unie, ophield met bestaan. Die tweede ker­stdag zal voor som­mi­gen een ogen­blik zijn om nos­taligisch terug te blikken, maar ook een moment van bli­jd­schap en oplucht­ing voor anderen.

Op het inter­net leeft de Sovi­etu­nie nog steeds voort. In 1990 kre­gen de Sovi­ets namelijk hun eigen inter­net ccTLD, het veelzeggende “.su”. In feite had dit moeten ver­vallen bij de ont­bind­ing van de USSR, maar dat is dus niet gebeurd. Zo komt het dat er tegen­wo­ordig nog steeds cir­ca 2.090.000 web­sites zijn die gebruik mak­en van de .su-domein­naam.

Nieuwe reg­is­traties zijn dus ook nog steeds mogelijk. Vol­gens de wikipag­i­na kosten die wel tegen de 100 dol­lar. Da’s niet goed­koop, maar wie niet op een euro of hon­derd moet kijken kan zich wel een stuk­je geschiede­nis aan­schaf­fen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.