FiredIn this cynical world, there are two things that get us through the day: Demotivational posters and Star Wars. Blend the two together and you have a recipe of pure awesome. We’ve gone to the trouble of compiling 25 of the best Star Wars Demotivators, so you don’t have to.

Coolness Star Wars Femtrooper Star Wars Nerd Porn

Even more at: 25 Star Wars Demotivational Posters

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.