Pomodoro TechniqueThe Pomodoro Technique is a way of time management, created by Francesco Cirillo in the 1980s.

The basic principle is quite simple.

  1. Work on 1 task for 25 minutes.
  2. Take a 5-minute break.
  3. Every 4 ‘pomodoros’ you take a longer break of 15-20 minutes.

The Pomodoro Technique has become so well-used because it’s compatible with team structures, allowing for multiple people to follow it. If you want to try it yourself, you can start with this Pomodoro widget for Android.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.