Pendelaar met smartphoneIf you want to max­i­mize your life (and the uncer­tain amount of time you have), you need to learn how to make use of any idle time. Trav­el­ing can be a tremen­dous oppor­tu­ni­ty for this. The pos­si­bil­i­ties are end­less if you view trav­el time as an oppor­tu­ni­ty instead of a bur­den. The biggest chunk of trav­el time in most people’s lives is com­mut­ing to and from work. The biggest chunk of trav­el time in most people’s lives is com­mut­ing to and from work.

  • Do you dri­ve to work? You can lis­ten to pod­casts or audio­books.
  • Do you take the train or bus? You can read, write or do any­thing you want—because some­one else is doing the dri­ving for you.
  • Do you stand on a crowd­ed sub­way? This is a per­fect oppor­tu­ni­ty to lis­ten to pod­casts and audio­books.

Dit advies van Stephen Para­to is herken­baar. Dagelijks pen­del ik met de trein van Antwer­pen naar Brus­sel. 95% van de pen­de­laars in zo’n wag­on is bezig met hun gsm smart­phone. Kijk ik mee over hun schoud­er, dan zijn ze meestal bezig met Bejew­elled of Bub­ble Pop of een ander spel­let­je. Anderen zit­ten dan weer een film­p­je te kijken.

Zelf besloot ik in 2009 om mijn werkdag alvast een half uurt­je vroeger te starten, en mijn mails te organ­is­eren. Sinds 2014 slaag ik dagelijks in Inbox Zero. Tegen­wo­ordig wordt mijn pen­delti­jd vooral gebruikt om te lezen (Reed­er), luis­teren (pod­casts via Over­cast) of schri­jven (Ever­note). Daar­door is mijn werkdag meestal al gedaan om 16u, en is de vol­gende dag ook ineens voor­bereid. Extra voordeel: tij­dens zo’n trein­rit zijn er geen collega’s die je storen met vra­gen, want die zijn meestal zelf nog onder­weg.

Gelezen bij The Pro­duc­tiv­i­ty­ist als How To Achieve Mas­tery In Any­thing By Mak­ing Use Of Your Trav­el Time.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *