If idiot conservatives will argue that Obama = Osama, then I submit that Palin = Stalin.

Both of them:

  • are white;
  • have been in charge of large, cold parts of Earth;
  • are hardliners when it comes to their core issues;
  • have fired subordinates for lack of loyalty;
  • can see Russia from their house.

Palin Stalin

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.