Damien Rice: OOlraa­jt! De knappe cd die ik daar zocht is ein­delijk in mijn bez­it. De platen­boer hier om de hoek had nog twee exem­plaren staan. En ik heb nog geluk gehad bij de aankoop. De twee exem­plaren die er ston­den waren niet hele­maal het­zelfde: een­t­je was de gewone stan­daard CD, maar de ander bevat­te ook nog eens acht B‑Sides. Het grap­pige is: die gewone CD kostte een euro méér dan de spe­ciale ver­sie. De ver­warde ker­el aan de kas­sa wist ook niet goed hoe dat kwam, maar hij rek­ende me dus wel de goed­kopere ver­sie aan. 18 num­mers in plaats van tien voor een euro min­der, dat noem ik nog eens een mee­valler. :-) Wie overi­gens graag eens een stuk­je zou willen meeluis­teren kan ik doorver­wi­jzen naar www.damienrice.com. Onder “Music” staan 7 num­mers die je gratis gratis beluis­teren, zow­el van hoge als lage kwaliteit, in .asx of .ram.

You know when you’ve found it,
There’s some­thing I’ve learned
‘Cause you feel it when they take it away

(Kleine update) Wat een heer­lijke ver­rass­ing toen is merk­te dat het tiende num­mer maar lief­st zestien minuten duurde en 2 extra, ver­bor­gen num­mers bevat­te.

(2 augus­tus 2011) Voor de volledigheid ook even de volledi­ge playlist meegeven, samen met enkele video’s die ik op YouTube terugvond.

O

 1. Del­i­cate
 2. Vol­cano
 3. The Blower’s Daugh­ter
 4. Can­non­ball
 5. Old­er Chests
 6. Amie
 7. Cheers Dar­lin’
 8. Cold Water
 9. I Remem­ber
 10. Eski­mo

B‑Sides

 1. The Pro­fes­sor * La Fille Danse
 2. Lonelily
 3. Woman Like A Man (Live Unplugged)
 4. Moody Moo­day
 5. Del­i­cate (Live in Dublin)
 6. Vol­cano (instru­men­tal)
 7. Vol­cano (’97 demo)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.