Kill Bill

Sommige films bek­ijk je enkel voor bepaalde frag­menten. Neem nu de vechtscène uit Kill Bill tussen The Bride ver­sus Gogo en The Crazy 88’s. De rest van die films liggen me niet zo, maar die ene scène durf ik wel eens her­bek­ijken op YouTube.

De beste ver­sie van deze vechtscène kan je terugvin­den op de Japanse Unrat­ed Lim­it­ed Edi­tion. Die bevat namelijk enkele extra scènes die uit de film wer­den geschrapt. En boven­di­en is deze ver­sie volledig in kleur. Killing in all its gory glo­ry. De bioscoop- en DVD-ver­sie waren in zwart-wit, om meerdere rede­nen:

  1. Om het geweld­dadi­ge niveau enigzins omlaag te bren­gen moest Quentin Taran­ti­no het bloed­bad terugschroeven naar een ‘ver­draag­baar’ niveau. Hoe hij dat pre­cies moest doen had de MPAA niet meegedeeld, en dus schrapte hij enkele scènes en veran­derde de kleuren naar zwart-wit.
  2. Deze mono­chrome kleurenkeuze komt eve­neens terug in de gek­leurde ver­sie. De Crazy 88’s dra­gen niet voor niets een zwart-wit out­fit. Het num­mer 88 is dan weer een ver­wi­jz­ing naar het aan­tal toet­sen op een piano. Die toet­sen zijn overi­gens ook telkens zwart en wit. Taran­ti­no werkt graag met muzikale metaforen.
  3. Een derde reden voor het gebruik van zwart-wit was logistiek. Omdat men voor deze scène zoveel namaak­bloed gebruik­te was de voor­raad al snel op. Zon­der kleuren viel het min­der op dat men af en toe gewone verf gebruik­te.

Kill Bill: the Bride vs Crazy 88

Zoals de naam The Crazy 88’s stelt zijn er acht­en­tachtig leden in de bende. Wan­neer ik ze echter natel tij­dens deze scène dan zijn er slechts 81 gan­gle­den die hun lede­mat­en ver­liezen of ster­ven. Toegegeven, som­mige frag­menten gaan zo snel dat je moeil­ijk kan tellen, maar toch.

Nog een leuk onderdeel om op te let­ten is de sound­track. Taran­ti­no staat erom gek­end dat hij ongek­ende of ver­geten muziek weet te kiezen die toch per­fect rel­e­vant blijkt.

  • 4:57 — RZA & Charles Bern­stein: Cane/White Light­ning.
  • 7:56 — Open­ing theme song to Karate Bull­fight­er enti­tled Ken­ka Karate Kyokushin Ken
  • 9:15 — The Human Beinz: Nobody But Me.

Wat is jouw favori­ete scène van Taran­ti­no?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *