Jean-Claude JunckerDe Europese Com­missie van Jean-Claude Junck­er is nog niet goed en wel begonnen, of er zijn al enkele prob­le­men opge­do­ken. Som­mige van zijn kan­di­daat-com­mis­saris­sen hebben nogal een bedenke­lijke achter­grond.

  • Miguel Arias Cañete (Span­je) op kli­maat en energie. De man zelf verkocht zijn belan­gen in de olie-indus­trie, maar de rest van zijn fam­i­lie doet nog lustig mee.
  • Jonathan Hill (Verenigd Koninkrijk) moet toezicht houden op de finan­ciële mark­ten. Hill heeft echter zelf een achter­grond als lob­by­ist voor de Lon­dense City. Is dit het ver­haal van een strop­er die boswachter wordt? Of kri­j­gen we de verdere dereg­u­ler­ing van een sec­tor die meer­maals aan­toonde drin­gend meer overzicht te ‘ver­di­enen’.
  • Tibor Navrac­sics (Hon­gar­i­je) wordt bevoegd voor cul­tu­ur en burg­er­recht­en. Ter­wi­jl hij deel uit­maak­te van de rechtse regering onder Vik­tor Orbán, kreeg hij reeds brede kri­tiek uit Europa voor zijn uitholling van onafhanke­lijke justi­tie en inperk­ing van burg­er­recht­en. Een bij­zon­der vreemde kan­di­datu­ur.

Kro­niek van een aangekondigd falen? Maandag begin­nen de hoorzit­tin­gen in het Europees Par­lement. Die zullen alvast vuur­w­erk oplev­eren.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *