Robinson Crusoe eiland

Op een eiland voor de kust van Chile zou bewijsmateriaal gevonden zijn van de schuilplaats van de Schot Alexander Selkirk. Hij was de inspiratiebron voor Daniel Defoe’s Robinson Crusoe. Hoe een snipper metaal tot vreugde kan leiden.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.