Eerste Wereldoorlog in kleur

Wanneer ik terugdenk aan de Eerste Wereldoorlog verschijnen er in m’n hoofd altijd grijze foto’s van donkere tijden in loopgraven. Het is niet eenvoudig om voor jezelf een realistisch beeld te vormen van hoe de Grote Oorlog echt is geweest. Wij zijn immers gewend altijd alles in kleur te zien. Zelfs oude schilderijen zijn in kleur, dus komt zo’n zwart-wit afbeelding vaak erg vreemd over.

Op het interenet verschenen onlangs foto’s die de Eerste Wereldoorlog van een gekleurde kant tonen. Ik vind het persoonlijk erg raar om dat op die manier te bekijken, net of enkele moderne mensen zich voor de lol nog eens omgekleed hebben en poseren voor de camera. Niks is minder waar: “The color photo was invented in 1903 by the Lumiere brothers, and the French army was the only one taking color photos during the course of the war.”

Indrukwekkend. Zeker eens gaan kijken want het verandert je kijk op dat stukje geschiedenis: de zwarte Afrikaanse soldaten uit de kolonies, gekapte bomen en kippendraad als verdedigingslinie, de oude huisjes (al dan niet verwoest), cavalerie die opnieuw bij krachten komt rond een waterput, …

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.