Leonardo da VinciTegen­wo­ordig is het een (niet alti­jd even pop­u­lair) boek van Dan Brown, maar wist u dat The Da Vin­ci Code ook een moeil­ijk spel is dat u via het inter­net kan spe­len?

Wel ja, eigen­lijk zijn er twee ver­sies van dat spel. Ik bedoel hier de oud­ste ver­sie, die al bestond nog voor het boek uit was. In dit spel is het de bedoel­ing dat je de vra­gen oplost die aan jou wor­den gesteld. De eerste twee vra­gen zijn nog tamelijk makke­lijk als je iets van kun­st afweet. De vol­gende zijn echter heel wat lastiger. Wil je graag zelf eens proberen? Klik dan hier.

(Als je het voor­noemde boek in je bez­it hebt zou je in staat moeten zijn om deze nieuwere ver­sie van het spel te kun­nen spe­len.)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.