De Keyserlei in 1924

Sinds m’n laat­ste bericht over het werk ben ik begonnen bij Clev­er­wood in Brus­sel, nu iets meer dan een jaar gele­den. Sinds­di­en werk­te ik mee aan tien­tallen pro­jecten, zow­el in bin­nen- en buiten­land. Bij­zon­der boeiend alle­maal. En hoewel ik er op de mid­del­bare school een enorme hekel aan had heeft m’n Frans een enorme sprong voor­waarts gemaakt. Aan iedereen van ons team kan ik enkel zeggen: “Tu car­tonne!”

Omdat we in Antwer­pen wonen is het wel iedere ocht­end een eind reizen. Bovenop enkele kilo­me­ters wan­de­len pen­del ik ook nog met trein, tram en bus — goed voor gemid­deld vier uur reizen per dag. Dat is niet niks. Al een geluk dat ik Car­men kon over­tu­igen te ver­huizen. Bin­nenko­rt wonen we een stuk dichter bij mijn tweede thuis: het cen­traal sta­tion van Antwer­pen. Die veran­der­ing maakt mijn reis­ti­jd toch al een uurt­je kor­ter. Alles wat ik vraag voor ker­st­mis is een vlotte ver­huis. Het eerste wat we meegenomen hebben is de ker­st­boom. Zo is er toch al een beet­je sfeer in huis. :)

Bye bye Amerikalei!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

    1. Dankjew­el Jan. De voor­bi­je dagen heeft ons ver­huis­plan een serieuze ver­trag­ing opgelopen: regen­wa­ter in de liv­ing en slaap­kamer, sleu­tels die niet klaar waren en een ver­hu­ur­der die in het zieken­huis ligt. Mor­gen om 14u kri­j­gen we meer duidelijk. Zelf ben ik alles­be­halve zek­er of alles nog in orde komt. Helaas is het alter­natief ook niet geweldig: van nul opnieuw begin­nen zoeken.

  1. Ik wilde je hier even pro­fi­ci­at komen wensen met de nieuwe woon­st, maar het gaat pre­cies niet van een leien dak­je :s

    In elk geval wens ik jul­lie een goede afloop en dat alles snel in orde komt zodat jul­lie snel kun­nen ver­huizen :-)

    1. We hebben van­mid­dag samen gezeten met de eigenares. Ze had ook een tech­ni­cus meege­bracht. Die nam alles eens grondig onder de loep. Men gaat het nodi­ge doen om zo snel mogelijk de lekken te dicht­en. Zelf verwacht ik ook nog een finan­ciële tege­moetkom­ing, al is dat iets voor na de ver­huis van mor­gen. Om half acht haal ik de bestel­wa­gen bij Dockx en begin­nen we te sleuren. Gezien jul­lie nog redelijk recente ver­huis weet je ook wel dat dit zwaar werk is. ;-)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *