The Day the Music Died (3 februari 1959)

Het is van­daag 50 jaar gele­den dat Bud­dy Hol­ly, Ritchie Valens, en J. P. “The Big Bop­per” Richard­son omk­wa­men in een vlieg­tu­igon­geluk nabij Clear Lake, Iowa, in de Verenigde Stat­en van Ameri­ka. Tij­dens de win­ter van 1959 maak­ten ze samen een tournee, The Win­ter Dance Par­ty.

The Day the Music Died

  • Bud­dy Hol­ly was een rock-‘n‑roll-zanger, gitarist en com­pon­ist, onder meer bek­end van num­mers als “That’ll Be The Day”, “Oh Boy” (samen met The Crick­ets), en “Peg­gy Sue”. Bud­dy Hol­ly is tegen­wo­ordig nog steeds een cult­figu­ur van de rock-‘n‑roll
  • Ritchie Valens had in zijn korte car­rière vooral suc­ces met “Don­na” en “La Bam­ba”, een bew­erk­ing van een Mex­i­caans volk­slied­je.
  • J. P. “The Big Bop­per” Richard­son werk­te part­time als diskjock­ey bij het radio­sta­tion KTRM Radio. Enkele bek­ende num­mers waren “White Lightning“en “Chan­til­ly Lace”.

American Pie

In 1971 schreef Don McLean het num­mer Amer­i­can Pie over de dood van Bud­dy Hol­ly, en de evo­lu­tie van de muziek na zijn dood. Dankz­ij een bek­ende zin uit dit num­mer staat 3 feb­ru­ari 1959 nog vijftig jaren nog steeds bek­end staat als the day the music died.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.