Super TuesdayDeze dins­dag op ‘Super Tues­day’ beslis­sen de Repub­likeinen welke kan­di­daat het in novem­ber mag opne­men tegen zit­tend democ­ra­tisch pres­i­dent Barack Oba­ma. De voorverkiezin­gen zijn al een tijd­je aan de gang, met wis­se­lende kansen voor iedere kan­di­daat. Ik volg de debat­ten en stem­min­gen van een afs­tand, maar min­der inten­sief dan de andere jaren.

Mitt Rom­ney, voor­ma­lig gou­verneur van Mass­a­chu­setts, ligt al een tijd­je aan de lei­d­ing. Aan­vanke­lijk kreeg hij nog wat sterke con­cur­ren­tie van­Rick Per­ry (Texas), Michelle Bach­man (Min­neso­ta) en Her­man Cain (Geor­gia), maar die ver­prut­sten hun kansen door een opeen­vol­ging van blun­ders.

De mor­moon Rom­ney deed in 2008 ook al mee aan de voorverkiezin­gen maar moest toen nipt de duimen leggen voor John McCain. Andere con­cur­renten die alsnog een schi­jn van kans mak­en zijn Rick “frothy mix” San­to­rum (Penn­syl­va­nia) en de los­bandi­ge Newt Gin­grich (Geor­gia). Daar­naast is ook nog de eerder lib­erale Ron Paul (Texas), maar die maakt geen schi­jn van kans zon­der ste­un van de ultra-con­ser­vatieve Tea Par­ty.

Op Super Tues­day vallen er 410 kies­man­nen te win­nen (18% van het totaal) in de stat­en: Geor­gia, Ida­ho, Mass­a­chu­setts, North Dako­ta, Ohio, Okla­homa, Ten­nessee, Ver­mont, and Vir­ginia. Het is zo goed als zek­er dat Rom­ney deze nom­i­natie op zak heeft. Ik verwacht dan ook dat de andere kan­di­dat­en na dins­dag zullen afzwaaien en de par­tij zich achter Rom­ney zal scharen om ver­vol­gens de échte stri­jd aan te binden met incum­bent Oba­ma.

Vanaf dat moment zal ik zelf ook meer bericht­en over deze actu­aliteit, met de gebruike­lijke analyse van pres­i­den­tiële debat­ten zoals eerder in 2004 en 2008.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *