Sony Xperia Z3 Compact

In deze tij­den van steeds grotere smart­phones is dit toes­tel van Sony, met zijn 4.6 inch scherm, vergezeld van het woord ‘Com­pact’ in de benam­ing. Het is goed om te zien dat er nog fab­rikan­ten zijn die de high-end ‘spec­i­fi­caties’ niet enkel weer­houden voor de grotere toestellen.

Het toes­tel ligt aan­ge­naam in de hand, is makke­lijk met één hand te bedi­enen. De behuiz­ing is van plas­tic maar ziet er erg mooi uit. Het groot­ste nadeel is dat de achterkant uiterst gevoelig is voor krassen. Het 720p (dus geen 1080p full-HD) lcd-scherm zelf voelt dan weer erg sterk aan. Het scherm mist wel de extreme helder­heid en con­trasten van bijvoor­beeld Amoled-scher­men, maar mij viel in eerste plaats de meer real­is­tis­che kleur­weer­gave op. Het is een aan­ge­name kijk­er­var­ing, en het scherm bli­jf zek­er ook bij tegen­licht lees­baar. Twee keer op het scherm tikken activeert het scherm uit stand-by, dit is hand­ig, maar durft ook weleens te haperen. Vooraan is er een led-lam­p­je dat aangeeft als er iets te melden is, zoals een bin­nengekomen bericht, een kleine extra, maar wel zeer bruik­baar.

Sony Xperia Z3 Compact

Specificaties

Het moet gezegd dat de quad-core proces­sor en 2GB Ram geheugen zor­gen voor een snelle presta­ties, hieruit blijkt dat de kleine broer echt opge­wassen is tegen­over de andere high-end toestellen. Sur­fen, video’s kijken of een game spe­len, het loopt alle­maal vlot alsook het schake­len tussen de ver­schil­lende toepassin­gen.

Geluid

De inge­bouwde speak­ers bren­gen een mooi gebal­anceerd gelu­id voort, maar wan­neer de vol­ume knop de max­i­mum stand bereikt merk je een duidelijke ruis, nochtans is dit max­i­mum gelu­id­sniveau niet een zo hoog.

Camera

De cam­era werkt naar behoren en lev­ert mooie foto’s op met hoge res­o­lu­ties. De vele extra mogelijke modi die je meekri­jgt, zullen de meeste mensen als over­bod­ig of zelfs lastig ervaren. Wel zeer hand­ig gebleken is de knop aan de zijkant spec­i­fiek toegewezen aan de cam­era. Op som­mige momenten moet het snel gaan, je ziet iets wat je wil vast­leggen en je hoeft alleen maar je tele­foon te richt­en, deze knop inge­drukt te houden en je neemt een foto, vanu­it een­der welk menu en ook als het scherm is uit­geschakeld.

Waterdicht

De IP68 quo­ter­ing vertelt ons dat dit toes­tel water­dicht is tot op één meter diepte en dit voor 30 minuten, dit ga je natu­urlijk niet snel uit­proberen. Toch kan het hand­ig zijn op moment dat je hem per ongeluk eens in het water laat vallen, je hem dus met een gerust hart kan afdro­gen en weer verder werken. In hevige regen­buien kan je hem zon­der zor­gen boven halen en bedi­enen, in the­o­rie zou zelf douchen met je smart­phone nu mogelijk moeten zijn, maar daar zat­en we nu niet echt op te wacht­en. Om het toes­tel stof- en water­dicht te kun­nen houden, was het nodig om hem te voorzien van twee klep­jes en je vraagt je af of deze bestand zullen zijn bij lang­durig gebruik, omdat je er steeds één moet open­mak­en bij het aansluiten van je oplad­er.

Batterij

Naast zijn beschei­den for­maat is de actieve tijd die je haalt uit één volle bat­ter­ij voor mij het groot­ste plus punt. Hij gaat gemakke­lijk de klok rond, zelfs bij inten­siev­er gebruik. Indi­en je wat voorzichtiger te werk gaat kan je hem twee dagen lat­en mee­gaan. Dit zon­der gebruik te mak­en van de ‘Ultra sta­mi­na-modus’, welke je smart­phone weliswaar veran­derd in een sim­pel toes­tel om met te bellen en te sms’en en je zeer veel ruimte geeft tussen twee laad­beurten.

Voordelen en nadelen

+
Meld­ing Led lam­p­je
Hard but­ton om snel foto’s te nemen
Snelle prestaties(ook bij mul­ti-task­ing)
Scherm is ste­vig en kras­bestendig
Lev­ens­du­ur accu
Stof- en water­dicht

-
Gelu­id > stor­ing bij hoog vol­ume
Klep­jes voor de micro-USB poort > opladen
Dubbel tap om te activ­eren werk niet alti­jd

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *