Eindelijk nog eens een straf staalt­je van onderzoeks­journalistiek. Dankz­ij De Tijd kwam aan het licht dat de fed­erale regering-Leterme de begrot­ing spekt met mis­daadgeld.

Het ging om 115 miljoen euro inbeslaggenomen geld dat de recht­banken nog niet ver­beurd had­den verk­laard.

Voorgeschiedenis

Didier Reynders, Yves Leterme en Guy Vanhengel
Didi­er Reyn­ders, Yves Leterme en Guy Van­hen­gel.

In okto­ber 2008, tij­dens volle banken­cri­sis, werd beslist om het geld te gebruiken voor de begrot­ing van 2009. Het plan was afkom­stig van min­is­ter Didi­er Reyn­ders (MR, Finan­ciën) en Guy Van­hen­gel (Open VLD).

Voor toen­ma­lig min­is­ter van justi­tie Jo Van­deurzen (CD&V) zou dit geen prob­leem zijn geweest, en ook zijn opvol­ger Ste­faan De Cler­ck gaat hier­mee akko­ord. Bei­den zijn par­ti­jgenoten van pre­mier Yves Leterme.

In een brief waarschuwde het Reken­hof de min­is­ters al dat ze de feit­en zou onthullen in haar jaar­lijkse ‘blun­der­boek’.

Afhandeling?

Thans is min­is­ter De Cler­ck het niet meer eens met zijn eerdere akko­ord. Hij noemt het doorstorten van mis­daadgeld “niet cor­rect” en “een boek­ing­sprob­leem dat moet wor­den recht­gezet”.

Reyn­ders van finan­ciën moet het geld zo snel mogelijk terugstorten. Die terug­be­tal­ing zal wel nooit gebeuren. Nog een geluk dat er min­is­ter­iële onschend­baarheid bestaat.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.