QI met Stephen Fry

QI, kort voor Quite Inter­est­ing, is een absurde ken­nisquiz gep­re­sen­teerd door Stephen Fry. Nou, het woord ‘quiz’ is miss­chien niet de cor­recte beschri­jv­ing. Want het doel is niet zozeer cor­rect antwo­or­den op de onmo­gelijke vra­gen. Eerder cre­atieve antwo­or­den geven om het pub­liek te enter­tainen.

Want hoe je kan nu antwo­or­den op een vraag als: hoeveel inbrak­en per dag pleegt een koala? (Aflev­er­ing Gan­i­mals.)

https://www.youtube.com/watch?list=PLF9584090E7ACAC6C&feature=player_detailpage&v=0ObezlVU1Hw#t=640s

Gas­theer Stephen Fry is present tij­dens iedere aflev­er­ing. En ook komiek Alan Davies mag niet ont­breken als kneusje. Maar de andere 3 kan­di­dat­en zijn alti­jd anders. Van alle aflev­erin­gen die ik al gezien heb, en dat zijn er veel, vond ik deze gas­ten alvast het grap­pigst: Sean Lock, Rob Bry­don en Bri­an Cox. Een aflev­er­ing met deze com­bi­natie zou ik geni­aal vin­den.

Een van de grap­pig­ste momenten was in aflev­er­ing En dan is er die keer dat Alan Davies het decor sloopte met een zaag. (Aflev­er­ing Gar­dens.)

https://www.youtube.com/watch?v=dCZbCIDr-6M#t=540s

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *