Project 30-30-30-30

Fotograaf Fil­ip Bunkens van Pit­slamp werd zater­dag 30. Om dat op een orig­inele manier te vieren organ­iseerde hij Project 30–30-30–30: 30 foto’s van 30 mensen in 30 minuten met 30 ver­schil­lende cam­er­a’s. Op deze zon­nige zater­dag in april zak­ten af we dus af naar Gent voor een gezel­lige namid­dagdag in en om Bar Buro.

Wat doen girl geeks in Bar Buro? Gsm checken natuurlijk!
Wat doen girl geeks in Bar Buro? Gsm check­en natu­urlijk!

Ik wist dat Fil­ip al een vrij grote col­lec­tie foto­toestellen had. Wan­neer ik hem tegenkom heeft hij vaak een ‘nieuw’ toes­tel bij, vaak een klassiek mod­el uit vroegere tij­den. Een uitdag­ing om mee te fotografer­en want niet alle ben­odigde ele­menten op een oud toes­tel te lat­en werken zijn zomaar beschik­baar.

De camera's van Project 30-30-30-30

Vier­en­twintig van de toestellen komen uit zijn eigen col­lec­tie, de resterende zes kreeg hij in bruik­leen van Nikon en Sony. Het oud­ste toes­tel is een 80 jaar oude Rollei­flex.1Het Nieuws­blad, Jarige fotograaf Fil­ip Bunkens fotografeert nog tot mid­der­nacht in Bar Buro, 21 april 2012.

Door­gaans ben ik het die thuis de foto’s neemt. Dat is leuk, behalve dat je zelf nooit ergens aan­wezig lijkt. Daar veran­der­ing in te bren­gen was één van de rede­nen waarom ik me inschreef voor deze dag van foto­shoots. Fil­ip stelde om foto’s in zwart-wit te nemen. Met een Rus­sisch toes­tel trokken we Gent in voor een half uurt­je fotografer­en naar het voor­beeld van 21 pop­u­laire manieren om man­nen te fotografer­en. En ik moet zeggen: dat viel pri­ma mee. :)

Het is nu nog enkele weken wacht­en tot de foto’s van deze film klaar zijn. Maar ik had al enkele dig­i­tale resul­tat­en gezien en twi­jfel niet aan het resul­taat. ;) Ook Rob nam nog wat knappe foto’s achter de scher­men.

Resultaat van Project 30-30-30-30 voor Kenny Vermeulen

Dankuwel voor de fijne dag, Fil­ip en Sara. En nog­maals gefe­lici­teerd met de nieuwe voordeur!

Filip Bunkens werd 30 jaar

(27 april) Een vogelt­je op Twit­ter liet me weten dat het resul­taat van onze foto­shoot al online stond. Druk bezig met de ver­huis van ons kan­toor en dus had ik het niet gezien. Maar het resul­taat mag er wel zijn. :)

Stijn Vogels
Shoot 14: Sti­jn Vogels © Pit­slamp

At 15h30 I pho­tographed Sti­jn Vogels with a Kiev 4A, a russ­ian Con­tax 2 clone, on Agfa APX 100, black and white film.

Wat denken jul­lie?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *