Meest invloedrijke mensen

Het Ameri­kaanse tijd­schrift Forbes publi­ceerde een overzicht van de invloed­rijkste mensen van 2012. De tijd van eindejaars­lijstjes is dus weer aange­bro­ken. Het leek me dus wel inter­es­sant om eens te kijken wie het voor­bi­je jaar de groot­ste invloed had op de wereld­politiek.

  1. Barack Oba­ma, pres­i­dent van de Verenigde Stat­en.
  2. Vladimir Poet­in, pre­mier van Rus­land.
  3. Hu Jin­tao, pres­i­dent van de Volk­sre­pub­liek Chi­na.
  4. Angela Merkel, bond­skanse­li­er van Duit­s­land.
  5. Bill Gates, mil­jar­dair filantroop en voor­ma­lig CEO van Microsoft.
  6. Abdoel­lah bin Abdoel Aziz al-Saoed, kon­ing van Sau­di-Ara­bië.
  7. Paus Bene­dic­tus XVI, katholieke kerk­vad­er.
  8. Ben Bernanke, voorzit­ter van de Amerikaanse Fed­er­al Reserve bank.
  9. Mark Zucker­berg, CEO bitch van Face­book.
  10. David Cameron, con­ser­vatieve pre­mier van het Verenigd Koninkrijk.

Poli­tieke zwaargewicht­en mak­en over­duidelijk de meerder­heid uit van het overzicht. Daar­naast duiken er ook morele, finan­ciële en sociale lei­ders op. Zo bli­jft het ver­bazen dan Bill Gates meer invloed heeft dan Mark Zucker­berg, die dan weer belan­grijk­er blijkt dan de Britse prime min­is­ter.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *