links for 2007-02-13

 • Sad­dam and Osama!
  A genious video demon­strat­ing the exploits of these two invin­ci­ble heros. I swear by the beard of the Prophet this is a great car­toon! Just look at that mous­tache-car­ry­ing road­ster go! And don’t miss the com­mer­cials, those are great fun too. Only in Ara­bic. (It’s sub­ti­tled, relax.)
  (tags: humor par­o­dy pol­i­tics youtube video car­toons)
 • Fixkes — Kvraage­taan
  makkik bin­nen makkik bin­nen om een lieke te begin­nen / over de dinges die kik mij ammaal herin­ner / uit de goeien ouwen tijd / van reke­nen en vli­jt / een lev­en zon­der zor­gen ambitie of spi­jt / heelder dagen gaan sjot­ten / voor den donkere thuis / alleen maar wa ravot­ten / en t school daar kwam niks van in huis / drei keer dur­ven was doen / maskes pla­gen liefde vra­gen / en al wa ge zegt da waarde zelf / me uw broek in den helft / het was zo sim­pel ammaal / zo sim­pel ammaal / zo sim­pel as ik vraag het aan / kvraage­taan
  (tags: music dialect­pop Bel­gium youtube)
 • La chute
  Mid-air por­traits of dancers in the street, a port­fo­lio by Denis Darza­cq. They could just as well be pic­tures of peo­ple lev­i­tat­ing. “Quand l’ascenseur social est en panne il faut savoir rebondir. Entre l’envol et la chute, l’homme para­chuté dans la cité apprend à maîtris­er sa tra­jec­toire.”
  (tags: pho­tog­ra­phy art gallery dance)
 • You are self a blog you!
  This is Eng­lish with some seri­ous hair on. It’s like my ex clean moth­er always said: noth­ing so good as a nice speak word with your first crate of com­fort. “Morn­ing stood has gold in the mouth.” You may snap it not, but I am away with it. Not wor­ry about this, you will pull your plan.
  (tags: lan­guage humor weblog)
 • Gra­vatar 2.0
  The new and improved Gra­vatar will start in a few days, but a semi-pri­vate beta is already open. Clicky, and link your e‑mail adress to that cen­tral­ly host­ed avatar of your choice.
  (tags: blog­ging)
 • Vlaamse blog­gers hinken achterop
  Wereld­wi­jd win­nen weblogs razend­snel aan pop­u­lar­iteit. Steeds meer mensen houden een online dag­boek bij en deze blogs wor­den ook door steeds meer surfers gelezen. Maar hoe zit het nu eigen­lijk met de blo­gos­feer in Vlaan­deren? Een schets.
  (tags: blog­ging Bel­gium)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *