McDonald's Pick N' Play

To target the market of young people in Stockholm, McDonald’s created an interactive outdoor game with mobile phones called Pick N’ Play. If you were passing by with a mobile phone, you could use it a controller for a paddle game on their billboard. Players who lasted 30 seconds won a coupon for a free snack at the nearest golden arches.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.