VerkeersgedragHet klinkt miss­chien cliché, maar voor zover ik tot nog toe heb kun­nen merken is het volledig waar. Som­mige mensen denken dat ze boven de ver­keer­sregels staan omdat ze met een wagen van een niet-nad­er-te-noe­men merk rij­den. BMW en Mer­cedes dus.

Vol­gens mij kri­j­gen die bij aankoop van hun voer­tu­ig een boek­je met eigen regels:

  1. Ik heb alti­jd voor­rang, ook van links.
  2. Snel­hei­ds­beperkin­gen tellen niet voor mij.
  3. Ik hoef mijn pinkers niet te gebruiken. Zek­er niet op een rotonde.
  4. Mijn radio mag zo luid als ik wil. Lief­st met véél boenk-muziek.
  5. Bellen met de gsm is voor mij geen prob­leem, want sturen kan ik met één hand en schake­len doet mijn magis­che kabouter.

Iedere keer als ik er een­t­je zie afkomen vraag ik me af wat er nu weer zal gebeuren.

(Update) Nog wat bijkomende uit­zon­der­ingsregelt­jes:

  1. Ik rijd lief­st van al op 5 cm afs­tand van jouw achter­bumper. (Net­lash)
  2. Ik ben kleuren­blind. Groen, rood of oran­je: mij is het alle­maal een­der. Door­ri­j­den doe ik toch! (Matthias)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.