Gouden Gids België

Wil je de Gouden Gids niet meer ont­van­gen, maar weet je niet hoe dat moet? Volg dan deze instruc­ties en je zal nooit meer zo’n gele papierver­slin­der ont­van­gen.

Ecologisch onverantwoord

Enkele weken al liggen er in alle strat­en van Antwer­pen tele­foon­boeken op de stoep. Veel mensen vin­den dit een enorme papierver­spilling. Alleen al in Bel­gië zor­gen de gid­sen voor 10.000 ton afval per jaar.

Eerder dit jaar besliste min­is­ter Vin­cent Van Quick­en­borne nog om de automa­tis­che lev­er­ing van de tele­foongids te ver­van­gen door een opt-in, een besliss­ing die “jaar­lijks 38.000 bomen en 1.512 ton CO2 kan besparen.” Weg met de papieren Gouden Gids!

Uitschrijven in 1 minuut

Uitschri­jven is bij­zon­der een­voudig en gedaan op 1–2‑3. Het enige wat je moet doen is op de web­site van de gids het uitschri­jf­for­muli­er invullen en verzen­den.

Iedereen die zo’n aan­vraag invult zal vanaf het vol­gende dis­trib­u­tie­jaar geen van bei­de gid­sen meer ont­van­gen.

Alternatieven?

Zo’n tele­foon­boek van heel Bel­gië wel hand­ig in huis hebben is miss­chien hand­ig, maar de Witte Gids online door­zoeken gaat toch heel wat sneller dan zijn offline tegen­hang­er. Het­zelfde geldt voor de Gouden Gids bedri­jvengids.

Nota: De auteur was tot voor kort werkza­am bij de Gouden Gids Bel­gië, en weet dat de effec­tieve focus reeds lang aan het ver­schuiv­en is van print naar online.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

  1. Is bij deze ook weer geregeld. Ik vond het ook nut­teloos en ver­spilling maar was niet op de hoogte dat je kon uitschri­jven. Bij deze…

    1. Inder­daad. Veel mensen kla­gen dat ze die gid­sen ont­van­gen, maar weini­gen schri­jven zich uit. Miss­chien zullen er dat nu meer wor­den, als ze sneller aan die infor­matie kun­nen komen. En eigen­lijk staat dezelfde link ook nog eens (heel klein) in de foot­er van de GG-web­site.

      1. Ik kreeg van Vin­centVQ nog een bericht dat het vanaf 2011 pas zal zijn dat er zal kun­nen gekozen wor­den voor die “opt-in”. Dus voor­lop­ig moeten we nog uitschri­jven.

    1. Dankjew­el voor deze tip. :-) Ik pas het meteen aan. Enig idee trouwens waarom de oude URL nog niet automa­tisch redi­rect naar de nieuwe? Dat lijkt me zo voor de hand liggend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *