Canon EOS 450D

Digi­tale fotografie bij nacht lev­ert vaak heel mooie foto’s op. Maar fotografer­en in het donker of bij weinig licht is niet zo een­voudig als het lijkt.

Er zijn meerdere manieren om goede foto’s te kri­j­gen. Je kan een pro­fes­sionele fotograaf inhuren, een cur­sus fotografie vol­gen, of een beter foto­toes­tel kopen of huren.

Om je alvast op weg te helpen enkele waarde­volle tips en trucs om beter te fotografer­en bij weinig licht of sfeer­licht.

Tips om betere foto’s te maken bij sfeerlicht

Denk vooraleer je begint even na over de scènes die je wil vast­leggen. Con­troleer of de bat­ter­i­jen van het toes­tel zijn opge­laden en dat het geheugenkaart­je genoeg opslag­ca­paciteit heeft voor nieuwe foto’s. Een goed sta­tief komt ook alti­jd van pas.

 1. Feesttafel en kaarslicht

  Een ker­st­feestje is vanzelf­sprek­end het hoogtepunt van de dag. Maar het beste moment om mooie foto’s te mak­en is tij­dens de voor­berei­d­ing: ver­sier­ing ophangen, cadeaut­jes inpakken, eten klaar­mak­en, tafel dekken, etc. Foto’s van net voor het feest tonen de sfeer op z’n best.

 2. Kerstlichtjes

  Het fotografer­en van ker­stlicht­jes kan lastig zijn. Stel je toes­tel zo in zodat een groot deel van de lucht op de achter­grond staat. Fotografer­en vanu­it hurkz­it kan hier­bij helpen. Nog betere foto’s maak je door de nagloed van de zon­son­der­gang ook in beeld te bren­gen. De belan­grijk­ste tip van alle­maal: gebruik de Bulb-func­tie van je toes­tel om een lan­gere sluiter­ti­jd in te stellen.

 3. Kerstmarkt

  Op de ker­st­markt kan je geweldige sfeerfoto’s nemen. Door de vele lam­p­en is er relatief veel licht. Pas wel op met felle lam­p­en die in jouw richt­ing schi­j­nen of die je onder­w­erp over­stralen. Te veel licht kan een foto onherken­baar mak­en.

 4. Vuurwerk fotograferen

  Gebruik absolu­ut een sta­tief. Zet je sluiter hele­maal open met Bulb. Wacht tot het vuur­w­erk enkele keren is afgeschoten en laat dan pas de knop los. Opgelet: zorg dat er geen andere licht­en in de buurt zijn om over­be­licht­ing te voorkomen.

 5. Met licht in de lucht schrijven

  Zet je foto­toes­tel op een sta­tief en open de sluiter met de Bulb-func­tie. Met een zak­lamp of ster­rere­gen schri­jf je let­ters in de lucht voor de lens. Denk er aan dat je in spiegel­beeld schri­jft. Bedek je han­den en draag donkere kleren, zo komt het licht nog beter uit.

Foto: Al Ian­ni

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *